Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostepu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Polityka plików cookies

1. Serwis www.carbolinepolska.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Carboline Polska.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) Do zapamiętywania informacji w koszyku zakupów.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, ustawień koszyka, stanu zalogowania.
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Lista aktualności

SPROSTOWANIE: ZAPYTANIE OFERTOWE- MALARZ

 

Sprostowanie do ogłoszonego zapytania ofertowego z dn. 14.04.2017 r.

na wybór pracownika - MALARZ

w ramach projektu: ”Opracowanie innowacyjnych powłok ogniochronnych do wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych i żelbetowych wraz z technologią ich produkcji”  realizowanego w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

W celu upublicznienia zapytania ofertowego na regionalnym rynku pracy i efektywnego poszukiwania pracownika zaangażowanego do realizacji projektu w dniu 21.04.2017 r. Zamawiający upublicznił zapytanie ofertowe na portalu www.trójmiasto.pl w zakładce: ogłoszenie/praca/zatrudnię.

Pierwotnie w treści zapytania ofertowego punkt 2 Czas trwania i forma brzmiał:

-            termin realizacji od dnia podpisania umowy najpóźniej do dnia 12.04.2017 r. do końca realizacji projektu tj. 30.09.2017 r. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu zaangażowania w przypadku wydłużenia lub skrócenia okresu realizacji projektu,

Jest to oczywista omyłka pisarska, w związku z powyższym punkt ten otrzymuje brzmienie:

-            termin realizacji ww. zapytania ofertowego rozpocznie się od dnia podpisania umowy, która będzie zawarta niezwłocznie po dokonaniu wyboru Wykonawcy i będzie trwała do końca realizacji projektu tj. 30.09.2017 r. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu zaangażowania w przypadku wydłużenia lub skrócenia okresu realizacji projektu,

 

Dodatkowo utworzono punkt X. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie Zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

W związku z zaistniałym faktem Zamawiający przedłuża nabór ofert do 02.05.2017 r. do godziny 12:00.

 

Pozostałe punkty zapytania ofertowego z dn. 14.04.2017 na wybór malarza do ww. projektu pozostają bez zmian.

 

Carboline Polska Sp. z o.o.

 

FORMULARZ OFERTY- LINK DO POBRANIA:

http://www.carboline.pl/pliki/17_04_24_1493034847984.pdf

BLACK FRIDAY w Carboline Polska

czytaj dalej

Carboline Polska Sp. z o.o.        
ul. Przecławska 5
03-879 Warszawa

Oddział Gdańsk
ul. Słoneczna 29
83-021 Wiślina

 

Tel
Kom
Fax
+48 58 342 23 85
+48 502 239 319
+48 58 342 24 00

farby@carbolinepolska.pl