>>  PRODUKTY  >>  PRODUKTY ZZ  >>  BLOCZEK ZZ 230  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana o grubości B ≥ 200 mm
2 - kable, wiązki kabli w rurkach lub bez (max. wypełnienie otworu do 60%  
      pola powierzchni)
3 - rury metalowe preizolowane
4 - plastikowe rurki z kablami lub bez
5 - Bloczek ZZ

Umieść kable i rury w otworze
Pustą przestrzeń pomiędzy przegrodą a kablami i rurami wypełnij Bloczkami ZZ. Bloczki dotnij aby idealnie wypełniły całą przestrzeń
Widok prawidłowo zabezpieczonego przejścia kombinowanego za pomocą Bloczków ZZ
Oznakuj wykonane przejście załączoną metryczką, zaznacz na niej Bloczdek  ZZ, wpisz datę i nazwę wykonawcy

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA KABLI, WIĄZEK KABLI, RUR METALOWYCH PREIZOLOWANYCH, PLASTIKOWYCH RUREK Z KABLAMI LUB BEZ PRZECHODZĄCYCH PRZEZ ŚCIANĘ I STROP WEDŁUG ETA-10/0431

APLIKACJA BLOCZKA ZZ W PRZEJŚCIACH KOMBINOWANYCH PRZECHODZĄCYCH PRZEZ ŚCIANĘ