>>  PRODUKTY  >>  KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE  >>  ZESTAW MONTAŻOWY CC S

ZESTAW MONTAŻOWY CC S

Pobierz
Pobierz
 • Dokumentacja techniczna CarboCollar CC

 • Broszura informacyjna CarboCollar CC

Pobierz
 • Instrukcja montażu CarboCollar CC S

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.png

Stalowa obudowa segmentowa

2 mb dla CC S 110; h=60 mm
2 mb dla CC S 200; h=60 mm

2.png

Wkład pęczniejący

2mb 60 x 6,5 mm dla CC S 110
7mb 60 x 4 mm dla CC S 200

3.png

Elementy mocujące

27 szt. dla CC S 110
18 szt. dla CC S 200

4.png

Elementy łączące

10 szt. dla CC S 110
3 szt. dla CC S 200

Dostępne są dwa zestawy: Zestaw CC S 110 służący do budowy kołnierzy CarboCollar 110 i mniejszych wymiarów oraz Zestaw CC S 200 pozwalający zbudować kołnierze CarboCollar CC 200 i mniejsze rozmiary o wysokości 60 mm. Zestawy pozwalają również na budowę kołnierzy w formie otwartej znajdujących zastosowanie na kolanach i łącznikach rur oraz kołnierzy zamkniętych do zabezpieczania kilku rur obok siebie. Prawidłowo zbudowane kołnierze CarboCollar CC z obudową segmentową S spełniają wymagania ETA i są idealnym rozwiązaniem w sytuacji kiedy mamy do zabezpieczenia wiele rur o różnych średnicach lub wymagane jest zabezpieczenie umieszczone na kształtce rury.

CarboCollar CC z obudową segmentową S dostarczany jest w postaci zestawów umożliwiających każdej osobie przeszkolonej, oraz posiadającej Licencję Wykonawcy Carboline Polska na samodzielne wykonanie kołnierzy zgodnie z załączoną instrukcją producenta.

Z zestawów CarboCollar CC z obudową segmentową S można łatwo i szybko złożyć potrzebne rozmiary kołnierza CarboCollar CC, w miejscu jego montażu na rurze (na przykład na placu budowy). Wystarczy odłamać wskazaną w poniższej tabeli odpowiednią ilość segmentów obudowy segmentowej, na jej końcach przyłączyć elementy łączące, oraz na odpowiednich segmentach obudowy zamontować elementy mocujące (liczba elementów mocujących zależy od rozmiaru kołnierza). W tak złożonej obudowie należy umieścić wkład pęczniejący i gotowe. W przypadku kołnierzy 125 i większych wkład pęczniejący najpierw owijamy na rurze a w następnej kolejności zakładamy na niego przygotowaną obudowę segmentową. Szczegółowy schemat montażu znajduję się w kartonie, w załączonej do zestawów instrukcji. 

Kołnierze są dostarczane bez łączników rozporowych. Gotowy zmontowany kołnierz umieszcza się wokół rury, zamyka, a następnie przymocowuje do przegrody za pomocą łączników których liczbę podano w tabeli. Przy budowie i montażu kołnierzy należy ściśle przestrzegać zapisów zawartych w instrukcji montażu CC-IM1 / CC-IM2 dołączonej do kołnierza.

 

UWAGA:

Łączniki stalowe są odrębnym produktem i są dostarczane z zestawem na zamówienie.

Kołnierze CarboCollar CC z obudową segmentową S przeznaczone są do wykonywania ogniochronnych uszczelnień przejść instalacyjnych przez ściany lub stropy, przez które przechodzą rury o średnicy ≤ 160 mm wykonane z:

 • tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC),

 • miedzi, stali i żeliwa w izolacji palnej lub rury wykonane z:

 • PVC z kablami z izolacją PVC biegnącymi wewnątrz rury PVC, - PVC z rurami PP biegnącymi wewnątrz rury PVC izolowane otuliną z pianki elastomerycznej (FEF – np. Kaflex, Armaflex).

Grubości przegrody przez które przeprowadza się instalacje powinny być nie mniejsze niż:

 • 100 mm - ściany sztywne, z betonu komórkowego, cegły palnej, dziurawki lub kratówki,

 • 125 mm - ściany elastyczne, ściany z betonu komórkowego, cegły pełnej, dziurawki lub kratówki,

 • 150 mm - ściany z betonu komórkowego, cegły palnej, dziurawki lub kratówki,

 • 150 mm - stropy - z betonu lub betonu zbrojonego.

Grubości przegrody przez które przeprowadza się instalacje powinny być nie mniejsze niż:

 • 100 mm - ściany (elastyczne) szkieletowe z płyt kartonowo-gipsowych typu F lub DF,

 • 125 mm - ściany elastyczne, ściany z betonu komórkowego, cegły pełnej, dziurawki lub kratówki,

 • 150 mm - ściany z betonu komórkowego, cegły palnej, dziurawki lub kratówki,

 • 50 mm - stropy - z betonu lub betonu zbrojonego.

Odczytaj z poniższej Tabeli (kolumna 3) właściwą długość obudowy segmentowej dla danej średnicy kołnierza i odłam ją
Załóż elementy mocujące na odpowiednie segmenty obudowy stalowej od spodu i zagnij końcówki kleszczami. Numery segmentów są podane w Tabeli „dane montażowe dla Kołnierzy okrągłych„ (Kolumna 7)
Załóż na jednym końcu obudowy zapinkę mocującą klamrę i zapinkę ze slotem montażowym na ostatnim segmencie obudowy. Te elementy zamontuj na wierzchu obudowy, odwrotnie do uchwytów mocujących i zagnij końcówki
Odczytaj z poniższej tabeli „Kołnierze okrągłe CarboCollar - dane montażowe” (kolumna 4) odpowiednią długość wkładu pęczniejącego dla danej średnicy
i odetnij go nożykiem