>>  PRODUKTY  >>  KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE  >>  CARBOCOLLAR CC SMOOTH / SEGMENT  >>  ZASTOSOWANIE

1 - strop sztywny o grubości min. 150 mm 

2 - rura z tworzywa sztucznego lub metalowa o średnicy „D” i grubości ścianki „t”

3 - ciągła izolacja z elastycznej pianki elastomerowej (FEF), grubości „g”, gęstości 

     nominalnej 45 ÷ 70 kg/m3 i klasie reakcji na ogień BL-s2, d0 według EN 13501-1

4 - kołnierz CarboCollar CC, mocowany na spodzie stropu

5 - mocowanie kołnierza - stalowy łącznik mocujący M6x60 lub M8x80

6 - przestrzeń między rurą a konstrukcją ściany, wypełniona zaprawą cementową, o

     grubości u = max. 10 mm

Wypełnij szczelnie przestrzeń pomiędzy izolacją rury a przegrodą. Stosuj zaprawę cementową
Załóż kołnierz na izolację rury. W przypadku kołnierzy o średnicy CC-125 i większej z obudową segmentową S, najpierw owiń czterokrotnie rurę wkładem pęczniejącym a później załóż obudowę stalową na wierzch
Przeciągnij zawleczkę mocującą klamry spinającej przez slot mocujący na drugim końcu kołnierza i zawiń ją o 180° do tyłu, tak by kołnierz został solidnie zamknięty na izolacji rury
Przytwierdź kołnierz do stropu za pomocą stalowych kołków. Nie używaj mocowań zawierających elementy z plastiku
Oznacz wykonane przejście metryczką informacyjną dołączoną do zestawu. Zaznacz na metryczce kołnierze CarboCollar, wpisz datę wykonania zabezpieczenia i nazwę wykonawcy

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA RURY METALOWEJ I Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W IZOLACJI FEF PRZECHODZĄCEJ PRZEZ STROP SZTYWNY WEDŁUG ETA-16/0189

MONTAŻ KOŁNIERZA CARBOCOLLAR CC NA RURZE METALOWEJ I Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W IZOLACJI Z ELASTOMERYCZNEJ PIANKI FEF (KAUCZUK) PRZECHODZĄCĄCEJ PRZEZ STROP