>>  PRODUKTY  >>  KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE  >>  CARBOCOLLAR CC SMOOTH / SEGMENT  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana podatna lub sztywna o grubości B = min. 125 mm

2 - rura metalowa lub z tworzywa sztucznego o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”;

     przestrzeń między izolacją rury a konstrukcją ściany u = max. 15 mm

3 - ciągła izolacja z elastycznej pianki elastomerowej (FEF), grubości „g”, gęstości

     nominalnej 45 ÷ 70 kg/m3 i klasie reakcji na ogień BL-s2, d0 wg EN 13501-1

4 - kołnierz CarboCollar CC na zewnątrz ściany, mocowany po obu stronach ściany

5 - mocowanie kołnierza - stalowy łącznik mocujący M6x60 lub M8x80

Wypełnij szczelnie przestrzeń pomiędzy izolacją rury a przegrodą. Stosuj wełnę mineralną o gęstości min. 60 kg/m3