>>  PRODUKTY  >>  KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE  >>  CARBOCOLLAR CC SMOOTH / SEGMENT  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana podatna lub sztywna o grubości B = min. 125 mm

2 - rura metalowa lub z tworzywa sztucznego o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”;

     przestrzeń między izolacją rury a konstrukcją ściany u = max. 15 mm

3 - ciągła izolacja z elastycznej pianki elastomerowej (FEF), grubości „g”, gęstości

     nominalnej 45 ÷ 70 kg/m3 i klasie reakcji na ogień BL-s2, d0 wg EN 13501-1

4 - kołnierz CarboCollar CC na zewnątrz ściany, mocowany po obu stronach ściany

5 - mocowanie kołnierza - stalowy łącznik mocujący M6x60 lub M8x80

Wypełnij szczelnie przestrzeń pomiędzy izolacją rury a przegrodą. Stosuj wełnę mineralną o gęstości min. 60 kg/m3
Załóż kołnierz na izolację rury. W przypadku kołnierzy o średnicy CC-125 i większej z obudową segmentową S, najpierw owiń czterokrotnie rurę wkładem pęczniejącym a później załóż obudowę stalową na wierzch
Przeciągnij zawleczkę mocującą klamry spinającej przez slot mocujący na drugim końcu kołnierza i zawiń ją o 180° do tyłu, tak by kołnierz został solidnie zamknięty na izolacji rury
Przytwierdź kołnierz do ściany za pomocą stalowych kołków do muru. Nie używaj mocowań zawierających elementy z plastiku
Oznacz wykonane przejście metryczką informacyjną dołączoną do zestawu. Zaznacz na metryczce kołnierze CarboCollar, wpisz datę wykonania zabezpieczenia i nazwę wykonawcy

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA RURY METALOWEJ I Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W IZOLACJI FEF W ŚCIANIE SZTYWNEJ WEDŁUG ETA-16/0189

MONTAŻ KOŁNIERZA CARBOCOLLAR CC NA RURZE METALOWEJ I Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W IZOLACJI Z ELASTOMERYCZNEJ PIANKI FEF PRZECHODZĄCĄCEJ PRZEZ ŚCIANĘ PODATNĄ

TABELA PRZEDSTAWIAJĄCA MOŻLIWE GRUBOŚCI IZOLACJI FEF DLA ŚCIANY I STROPU W ZALEŻNOŚCI OD MATERIAŁU RURY

TABELA DOBORU KOŁNIERZA CARBOCOLLAR CC DLA NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH RUR Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I METALOWYCHW IZOLACJI FEF TABELA PRZEDSTAWIA DOBÓR KOŁNIERZA CARBOCOLLAR CC DLA IZOLACJI FEF = 13 MM (EI 120)