>>  PRODUKTY  >>  KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE  >>  CARBOCOLLAR CC SMOOTH / SEGMENT  >>  ZASTOSOWANIE

1 - strop z betonu zbrojonego o grubości B = min. 150 mm

2 - rura z tworzywa sztucznego o średnicy „D” i grubości ścianki „t”

3 - kolanko rury 87,5°, o średnicy „D1” i grubości ścianki „t1”

4 - CarboCollar CC umieszczony na spodzie stropu

5 - mocowanie kołnierza - stalowy łącznik mocujący

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z KOLANKIEM 87,5° PRZECHODZĄCĄCEJ PRZEZ STROP WEDŁUG ETA-16/0189