>>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  CARBOWRAP CW

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE PRODUKT

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

POZOSTAŁE DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta Techniczna

 • MSDS

 • Znak Certyfikacji

 • Europejska Aprobata Techniczna: ETA-16/0190, (27/03/2020)

 • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1488-CPR-0580/W

 • Atest higieniczny: BK/B/0178/01/2019

 • Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych: CARBO/010-21-12-2016

 • Klasa odporności ogniowej: do EI 120 C/U, U/C

 • Reakcja na ogień: B-s2, d0

 • Kolor: czarny

 • Klasa środowiska: Z1, Z2

 • Zakres temperatury przechowywania: od +5°C do +30°C

 • Okres trwałości do aplikacji: brak limitu, nie dłużej niż 24 miesiące

 • Opakowanie handlowe/typy: 1 sztuka  /  CW-55, CW-82, CW-90, CW-110, CW-125, CW-160

CarboWrap CW to opaska polimerowa z domieszką grafitu i innych składników sprawiających że w montażu jest ona gładka i elastyczna a pod działaniem wysokiej temperatury zwiększa swoją objętość zamykając otwór wraz z rurą lub kablem na której jest nawinięta. Opaska posiada kształt prostokątny i jest produkowana w kilku wymiarach grubości wkładu i 60 mm lub 100 mm szerokości. Opaski CarboWrap CW są dostarczane w formie gotowych wyrobów. Składają się z jednej lub kilku warstw wkładów pęczniejących opaski, umieszczonych w zamkniętej torebce z folii PCV lub podobnego materiału . Na jednym końcu torebki znajduje się taśma klejąca wraz z zakładką służącą do ustalenia opaski na rurze. Opaskę CarboWrap CW należy owijać wokół zabezpieczanej rury, a w razie potrzeby można ją przycinać na wymaganą długość. Opaska powinna być umieszczana w otworze, wewnątrz przegrody.

Opaski ogniochronne CarboWrap CW przeznaczone są do zatrzymywania ognia i wykonywania ogniochronnych uszczelnień przejść instalacyjnych przez ściany lub stropy przez które przechodzą pojedyncze rury z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC) o średnicy do 160 mm włącznie. Grubość wkładu zależy od rodzaju materiału rury i jej średnicy. Grubości przegrody, przez które przeprowadza się instalacje powinny być nie mniejsze niż:- 100 mm - dla rur palnych DN ≤ 110mm, ściany elastyczne g-k,- 150mm - ściany z betonu, betonu komórkowego, cegły pełnej, dziurawki lub kratówki, - 150mm - stropy z betonu lub betonu zbrojonego.

BETON
STROP
Stropy wykonane z betonu lub betonu zbrojonego, o grubości nie mniejszej niż 150 mm i gęstości nie mniejszej niż 1700 kg/m3
szerokość od 150 mm
ŻELBET
CEGŁA
SCIANA SZTYWNA
Ściany wykonane z betonu, betonu zbrojonego, betonu komórkowego, cegły pełnej, dziurawki lub kratówki, o grubości nie mniejszej niż 100 lub 125 mm i gęstości nie mniejszej niż 600 kg/m3
szerokość od 100 mm lub 125 mm
GAZOBETON, BETON, CEGŁA, INNE WYROBY CERAMICZNE
Ściana sztywna
SCIANA SZTYWNA
Ściany wykonane z betonu, betonu zbrojonego, betonu komórkowego, cegły pełnej, dziurawki lub kratówki, o grubości nie mniejszej niż 100 lub 125 mm i gęstości nie mniejszej niż 600 kg/m3
szerokość od 100 mm lub 125 mm
GAZOBETON, BETON, CEGŁA, INNE WYROBY CERAMICZNE
Ściana podatna
SCIANA PODATNA
Ściany o grubości nie mniejszej niż 125 mm, o konstrukcji szkieletowej z kształtowników stalowych lub drewnianych
szerokość od 125 mm
ŚCIANKA G-K

CarboWrap CW jest odmianą opaski Multitube, tak samo jak opaska Multitube (ETA-15/06511) jest ona montowana do wewnątrz przegrody. Położenie opaski w przegrodzie przedstawiono na rysunku 1,2,3. Opaska CarboWrap CW jest wyrobem gotowym do użycia, przycięty na wymiar średnicy rury wkład pęczniejący znajduje się wewnątrz torebki foliowej, którą to torebkę owija się na rurę. Aby opaskę można było zamontować jeszcze przed wylaniem stropu lub zabudowaniem ściany należy ją ustalić na rurze w taki sam sposób jak opaskę Multitube stosując do tego elektryczną opaskę zaciskową lub taśmę klejącą, które dobrze ustalą opaskę na rurze i zabezpiecza przed jej przemieszczeniem. Opaska CarboWrap CW nie wymaga konstrukcji wsporczej dlatego może być montowana bezpośrednio na rurze w miejscu przeznaczenia. Dla rur prowadzonych w szachcie lub w otworach technicznych montaż opaski należy wykonać jeszcze przed ich zamurowaniem. W przypadku otworów wywierconych opaska CarboWrap CW powinna być owinięta i przymocowana wokół rury na zewnątrz otworu i wsunięta do otworu w przegrodzie oddzielającej. Mocowanie opaski na rurze wykonuje się za pomocą zintegrowanego elementu samoprzylepnego. Luz montażowy (u=c.a. 25 mm) uzyskany po wierceniu w konstrukcji wsporczej w celu wykonywania uszczelnienia przy użyciu opaski CarboWrap CW jest wymagany ze względu na potrzebną przestrzeń niezbędną do montażu (wsunięcia opaski do otworu).