>>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  CARBOWRAP CW  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana podatna o grubości B ≥ 100 mm

2 - rura z tworzywa sztucznego, o średnicy „D” i grubości ścianki rury  

      „t” (patrz Załączniki B i D)

3 - przestrzeń pomiędzy rurą a konstrukcją ściany, szerokości a = max.

      30 mm, wypełniona wełną mineralną o gęstości min. 50 kg/m3

4 - CarboWrap CW o wymiarach [h x s], umieszczona w środku przekroju ściany

5 - zaprawa gipsowa o grubości g1 = min. 5 mm

Odczytaj z  poniższejTabeli średnicę rury i wybierz odpowiedni rozmiar opaski CarboWrap CW
Owiń opaskę na rurze i zabezpiecz opaskę za pomocą zintegrowanego elementu samoprzylepnego
Zabezpieczoną opaskę wsuń do przegrody. Położenie opaski wewnątrz otworu – pozycja centralna w osi ściany
Przestrzeń między rurą a przegrodą wypełnij wełną mineralną o gęstości min. 60 kg/m3 i uzupełnij zaprawą gipsową o gr. do 5 mm
Oznakuj wykonane przejście załączoną metryczką, zaznacz na niej CarboWrap CW, wpisz datę i nazwę wykonawcy

TABELA DOBORU OPASEK CARBOWRAP CW DLA NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH RUR Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BEZ IZOLACJI PRZECHODZĄCEJ PRZEZ ŚCIANĘ PODATNĄ WEDŁUG ETA-16/0190

MONTAŻ OPASKI CARBOWRAP CW NA RURZE PALNEJ PRZECHODZĄCEJ PRZEZ ŚCIANĘ PODATNĄ