DYLATACJE W ŚCIANACH I STROPACH

     >>  ZASTOSOWANIA  >>  DYLATACJE W ŚCIANACH I STROPACH
Flame Cabel Pasta A background.png

Flame Cabel

Pasta A
Pasta ablacyjna do ogniochronnego zabezpieczania: 
  • Wełny mineralnej stosowanej jako otulina rur
  • Wypełnienie kombinowanych przejść instalacyjnych
  • Wypełnienie szczelin i luk dylatacyjnych w ścianach i stropach
 
Copy of Piana background.png

Piro Foam

PF 240
Piana do wypełniania: 
  • Dużych, nieregularnych szczelin w ścianach i stropach
 
sznur background.png

SZNUR ZZ 530

 
Elastyczny sznur do ogniochronnego zabezpieczania:
  • Dylatacji