DYLATACJE W ŚCIANACH I STROPACH

     >>  ZASTOSOWANIA  >>  DYLATACJE W ŚCIANACH I STROPACH
Flame Cabel Pasta a background new.png
Flame Cabel
Pasta A
Pasta ablacyjna do ogniochronnego zabezpieczania: 
  • Wełny mineralnej stosowanej jako otulina rur
  • Wypełnienie kombinowanych przejść instalacyjnych
  • Wypełnienie szczelin i luk dylatacyjnych w ścianach i stropach
 
Piana background new.png
Piro Foam
PF 240
Piana do wypełniania: 
  • Dużych, nieregularnych szczelin w ścianach i stropach
 
sznur background.png
SZNUR ZZ 530
 
Elastyczny sznur do ogniochronnego zabezpieczania:
  • Dylatacji