>>  PRODUKTY  >>  FARBY DO KONSTRUKCJI  >>  FIREFILM A6

FIREFILM A6

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE PRODUKT

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

POZOSTAŁE DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta Techniczna

 • MSDS

Kup na platformie zakupowej

 • Europejska Aprobata Techniczna: ETA 20/1200

 • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 2812-CPR-GA5044

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych

 • Klasa odporności ogniowej: od R15 do R90

 • Kolor: biały

 • Ciężar właściwy: 1,38±0,02 kg/l

 • Zawartość substancji stałych %: 69±3%

 • LZO (VOC) (g/litr): brak

 • Zakres temperatury przechowywania: od +5°C do +25°C

 • Okres trwałości do aplikacji: 6 miesięcy

 • Opakowanie handlowe: wiadro 25 kg

Firefilm A6 jest lakierem pęczniejącym na bazie wody, przeznaczonym do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych z profili otwartych i zamkniętych. Powłoka ta ma zadanie utrzymanie odporności ogniowej i nośności konstrukcji stalowych do momentu ugaszenia pożaru lub ewakuacji budynku. Firefilm A6 jest lakierem jednoskładnikowym, kompatybilnym z większością podkładów i nawierzchni. Umożliwia skuteczną ochronę przeciwpożarową elementów konstrukcji stalowych w środowiskach: Z2, Z1, Y w chronionej przestrzeni zewnętrznej. Pozwala uzyskać odporność ogniową do 90 minut.

Przeznaczenie:

 • Stosowanie Firefilm A6 zalecane jest wyłącznie na suchych i zabezpieczonych konstrukcjach budowlanych.

 • Jeśli lakier pęczniejący jest narażony na działanie wilgoci, na powierzchni często tworzą się pęcherzyki lub fałdy.

 • Nanoszenie Firefilm A6 dopuszcza się wyłącznie, jeśli temperatura powietrza i stali wynosi powyżej 5 °C. Aby aplikacja była skuteczna, wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%, a temperatura powierzchni stali wynosić co najmniej 3°C powyżej punktu rosy.

 • Należy zapewnić, aby stal, zarówno podczas aplikacji jak i w czasie suszenia była sucha i aby na jej powierzchni nie skraplała się para wodna.

 • System powlekania może być stosowany wyłącznie przez przeszkolonych użytkowników profesjonalnych.

 
Wyrób przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Aplikacja:

 • Firefilm A6 należy nanosić na zagruntowaną czystą, suchą i nieuszkodzoną powierzchnię stalową.

 • Niektóre materiały gruntujące w przypadku pożaru powodują problemy z przyczepnością warstwy węglowej. Należy zrezygnować przede wszystkim z termoplastycznych materiałów gruntujących.

 • Zaleca się stosowanie materiałów gruntujących jednoskładnikowych (1K) lub dwuskładnikowych (2K) materiałów gruntujących na bazie żywicy epoksydowej - szczegółowe informacje można zaczerpnąć z dopuszczenia ETA lub otrzymać je na prośbę od serwisu technicznego.

 • Firefilm A6 nie należy stosować bezpośrednio na powierzchniach ocynkowanych ani na powłokach gruntujących zawierających pył cynkowy.

Opis techniczny: