W trosce o prawidłową aplikację produktów ochrony przeciwpożarowej zapewniamy również doradztwo techniczne
w postaci szkoleń z zakresu stosowania i wykonywania zabezpieczeń produktami oferowanymi przez Carboline Polska. Firmy przeszkolone w zakresie wykonywania ogniochronnych przejść instalacyjnych, przejść kombinowanych, rur, kabli i złączy liniowych otrzymują od nas Licencję Wykonawcy.

                         Licencja wykonawcyLicencja wykonawcy