Carboline Polska posiada swój Dział Badawczo Rozwojowy, który opracowuje nowe receptury wyrobów ogniochronnych oraz przeciwkorozyjnych. Wszystkie produkowane przez nas produkty są wynikiem wieloletniej pracy naszego DBR, dzięki czemu spełniamy najwyższe światowe normy jakości. Dla zapewnienia stabilnej produkcji, DBR zajmuje się również badaniami bieżącej produkcji w zakresie spełniania wymogów technicznych. W ostatnim czasie firma Carboline Polska otrzymała również granty unijne na rozwój własnych produktów, dzięki czemu nieustannie pracujemy nad nowymi technologiami.  Carboline Polska posiada kilka patentów oraz praw własności użytkowej, które powstały w ramach prac Działu. Obecnie najważniejsze badania wykonujemy w akredytowanych laboratoriach badawczych, takich jak np. Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.