Carboline Polska przykłada dużą wagę do spełniania norm jakościowych naszych wyrobów. W firmie obowiązuje Zakładowy System Kontroli Jakości ZKP, który jest dokumentem sterującym i obowiązujących we wszystkich etapach zarządzania firmą, jak również produkowania wyrobów. Zwalniane do sprzedaży wyroby muszą spełniać ścisłe wymagania jakościowe, a system ZKP poprzez przestrzeganie wszystkich wymaganych technologii i etapów produkcji, wymusza ich uzyskiwanie.

Carboline Polska przykłada również szczególną wagę do reklamacji. Polityka naszej firmy zakłada, że wyroby uszkodzone np. w transporcie są wymieniane na nowe jeszcze przed zakończeniem procedury reklamacyjnej. Klient nie musi oczekiwać na rozstrzygniecie sporu, a towar dociera na miejsce zgodnie z oczekiwanym czasem dostawy.