Carboline Polska wzięła udział w konferencji nt. "Bezpieczeństwa pożarowego budynków" , którego organizatorem był Świętokrzyski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w dniu 18.06.2015 w Kielcach.

Było to ciekawe spotkanie praktyków, świetna platforma wymiany doświadczeń. Nasi przedstawiciele chętnie dzielili się swoją wiedzą z pozostałymi uczestnikami konferencji.