Pożar to realne zagrożenie dla ludzkiego życia i zdrowia. Generuje też wysokie straty materialne, często pomimo podjęcia profesjonalnej akcji gaśniczej.

Dlatego jest bardzo ważne, by już na etapie konstrukcji budynku zatroszczyć się o jego odpowiednie zabezpieczenie.

Ochrona przeciwpożarowa obejmuje szereg precyzyjnych działań, które dzielimy na zabezpieczenia ogniochronne czynne i bierne. Celem tych ostatnich jest uzyskanie maksymalnej odporności poszczególnych elementów konstrukcji na działanie ognia.

Zaprawy ogniochronne konstrukcji betonowych

Prawo dokładnie określa rodzaj i charakter wymaganych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przepisy te stanowią podstawowe kryterium dla firm zajmujących się wytwarzaniem takich zabezpieczeń. Wśród dostarczanych przez nie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań szczególnie wyróżniają się natryski ogniochronne dedykowane konstrukcjom żelbetowym. Ich działanie opiera się na spowolnieniu rozwoju pożaru i opóźnieniu nagrzewania się budynku - co przekłada się na znaczne zmniejszenie strat poniesionych wskutek działania ognia.

Pamiętajmy, by przed nałożeniem produktu odpowiednio przygotować powierzchnię konstrukcji - beton należy oczyścić z tłuszczu, kurzu i wszelkiego brudu, a następnie starannie osuszyć. Jeżeli mamy wątpliwości co do przyczepności powierzchni, zastosujmy preparat zwiększający przyczepność lub specjalną siatkę. Samo nakładanie produktu na powierzchnię jest proste i może zostać przeprowadzone za pomocą wałka, pędzla czy pistoletu.

Okładziny jako zabezpieczenie przeciwpożarowe stropów i ścian

Inną formą biernego zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji betonowych są tzw. zabezpieczenia powierzchniowe poziome i pionowe. Mają one formę ścian działowych, sufitów podwieszanych czy bezpośredniej okładziny masywnych elementów budowlanych. Okładzina stropów jest szczególnie zalecana w przypadku niskich pomieszczeń.

Pamiętajmy jednak, że choć ta forma ochrony może spowolnić wzrost temperatury konstrukcji nawet o 2 godziny, nie powinniśmy na niej poprzestać. Wzmocnijmy odporność ogniową budynku, stosując dodatkowe impregnaty, farby pęczniejące czy wspomniane natryski, a także zabezpieczenia czynne w postaci alarmów, gaśnic oraz czujników dymu.