W Wilnie odbywa się pierwsze sympozjum Baltic Fire Safety Technology Forum 2018 organizowane przez Litewskie Stowarzyszenie Inżynierów Pożarnictwa. 

Uczestniczymy w Forum oraz mamy stoisko z naszymi wyrobami. Przybyło dużo gości z sąsiednich krajów.