Projekty Unijne

Przedsiębiorstwo Carboline Polska Sp. z o.o. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0245/16 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 realizuje projekt „Opracowanie innowacyjnych powłok ogniochronnych do wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych i żelbetowych wraz z technologią ich produkcji”.

Czytaj więcej...