Przedsiębiorstwo Carboline Polska Sp. z o.o. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0245/16 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 realizuje projekt „Opracowanie innowacyjnych powłok ogniochronnych do wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych i żelbetowych wraz z technologią ich produkcji”.

Cele projektu:

W ramach przedsięwzięcia Carboline Polska Sp. z o.o. przeprowadzi badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu:

  1. stworzenie receptury nowatorskiej ogniochronnej powłoki do zabezpieczania konstrukcji stalowych i żelbetowych, opartej na zastosowaniu bazy żywic polimerowych z wykorzystaniem nanozwiązków: nanokaolinu, nanokrzemionki oraz pęczniejącego grafitu, jako źródła termoodpornych nanopłytek;
  2. opracowanie technologii produkcji nowatorskiej powłoki, dostosowanej do specyfiki nowej receptury i osiągnięcia zakładanych parametrów finalnego produktu;

Zakres projektu obejmuje:

  1. badania wstępne w skali mikro mające na celu wybór 30 najbardziej obiecujących rozwiązań recepturowych,
  2. testowanie i modelowanie uzyskanych receptur, w tym w ośrodkach naukowych w celu wytypowania receptury finalnej,
  3. potwierdzenie własności finalnej receptury farby ogniochronnej wg pomysłu Carboline wraz z określeniem możliwości jej zastosowania i potwierdzeniem parametrów,
  4. opracowanie technologii do produkcji udoskonalonej powłoki ogniochronnej.

Planowane efekty: 

W efekcie projektu powstanie nowatorska powłoka ogniochronna na bazie żywic polimerowych z dodatkiem nanokaolinu, nanokrzemionki i pęczniejącego grafitu jako źródła termoodpornych płytek, przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych i żelbetowych oraz technologia produkcji tej powłoki.

Oczekiwane właściwości nowatorskiej powłoki obejmą:

  • możliwość zapewnienia nośności (odporności) ogniowej R240 dla budynków wymagających klasy odporności pożarowej „A”, w tym wysokościowców,
  • podniesienie izolacyjności stalowych i żelbetowych konstrukcji budynków,
  • zmniejszenie wagowe obciążenia konstrukcji nośnej budynku, dzięki obniżeniu grubości powłoki ogniochronnej,
  • przyjazne dla środowiska, dzięki wyeliminowaniu toulenu i zmniejszeniu emisji lotnych związków organicznych. 

Wartość projektu: 2 651 918,82 pln

Wkład Funduszy Europejskich: 1 840 504,64 pln