>>  PRODUKTY  >>  FARBA I MASY OGNIOCHRONNE  >>  FLAME CABEL PASTA A  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana podatna lub sztywna o grubości min. 100 mm

2 - rura metalowa, o średnicy “D” i grubość ścianki rury “t”

3 - wełna mineralna o gęstości min. 80 kg/m3 i grubości g = 30 mm

     (ciągła izolacja)

4 - przestrzeń między rurą a konstrukcją przegrody, o szerokości max.

      a = 30 mm, wypełniona wełną mineralną o gęstości min. 50 kg/m3

5 - zaprawa gipsowa o grubości min. g1 = 5 mm

6 - Flame Cabel Pasta A, o wymiarach: b = min. 50 mm i h = min. 0,6 mm

     (na izolacji rury); c = min. 50 mm i h1 = min. 0,6 mm (pierścień na

     ścianie wokół uszczelnienia przejścia)

1 - ściana sztywna o grubości min. 100 mm

2 - rura metalowa, o średnicy “D” i grubości ścianki rury “t”

3 - wełna mineralna o gęstości min. 80 kg/m3 i grubości g = 30 mm

     (ciągła izolacja)

4 - przestrzeń między rurą a konstrukcją przegrody, o szerokości max. a =

     30 mm, wypełniona wełną mineralną o gęstości min. 50 kg/m3

5 - zaprawa gipsowa o grubości min. g1 = 5 mm

6 - Flame Cabel Pasta A, o wymiarach: b = min. 50 mm and h = min. 0,6

      mm (na izolacji rury); c = min. 50 mm i h1 = min. 0,6 mm (pierścień na

      ścianie wokół uszczelnienia przejścia)

Wypełnij szczelnie przestrzeń pomiędzy izolacją rury a przegrodą. Stosuj wełnę mineralną o gęstości min. 60 kg/m3
Za pomocą szpachelki nanieś pastę Flame Cabel Pasta A na przegrodę tak, aby powstał pierścień o szerokości min. 50 mm i grubości min. 0,6 mm
Nanieś pastę Flame Cabel Pasta A na otulinę rury tak, aby powstał pierścień o szerokości min. 50 mm i grubości min. 0,6 mm
Zabezpieczenie należy wykonać po obu stronach przegrody
Oznakuj wykonane przejście załączoną metryczką, zaznacz na niej Flame Cabel Pasta A, wpisz datę i nazwę wykonawcy

TABELA DOBORU USZCZCZELNIENIA W ZALEŻNOŚCI OD MATERIAŁU RURY I JEJ WYMIARÓW

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA RURY METALOWEJ W IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ PRZECHODZĄCĄCEJ PRZEZ ŚCIANĘ WEDŁUG ETA-16/0732

APLIKACJA FLAME CABEL PASTA A NA RURY W IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ PRZECHODZĄCYCH PRZEZ ŚCIANĘ