>>  PRODUKTY  >>  FARBA I MASY OGNIOCHRONNE  >>  FLAME CABEL PASTA A  >>  ZASTOSOWANIE

1 - strop sztywny (z betonu lub betonu zbrojonego) o grubości min. 
      B = 150 mm
2 - rura metalowa o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”
3 - wełna mineralna o gęstości 50 kg/m3, o grubości 30 mm
      (ciągła izolacja)
4 - przestrzeń między stropem a rurą wypełniona zaprawą cementową, 
      max. 25 mm
5 - Flame Cabel Pasta A po obu stronach przegrody, o długości 
      f = 50 mm i grubości g1 = 0,6 mm
6 - Flame Cabel Pasta A po obu stronach przegrody, o szerokości 
      e = 50 mm i grubości g2 = 0,6 mm

Wypełnij szczelnie przestrzeń pomiędzy izolacją rury a przegrodą. Stosuj wełnę mineralną o gęstości min. 60 kg/m3
Za pomocą szpachelki nanieś pastę Flame Cabel Pasta A na przegrodę tak, aby powstał pierścień o szerokości min. 50 mm i grubości min. 0,6 mm
Nanieś pastę Flame Cabel Pasta A na otulinę rury tak, aby powstał pierścień o szerokości min. 50 mm i grubości min. 0,6 mm
Zabezpieczenie należy wykonać po obu stronach stropu
Oznakuj wykonane przejście załączoną metryczką, zaznacz na niej Flame Cabel Pasta A, wpisz datę i nazwę wykonawcy

TABELA DOBORU USZCZCZELNIENIA W ZALEŻNOŚCI OD MATERIAŁU RURY I JEJ WYMIARÓW

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA RURY METALOWEJ W IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ PRZECHODZĄCĄCEJ PRZEZ STROP WEDŁUG ETA-16/0732

APLIKACJA FLAME CABEL PASTA A NA RURY W IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ PRZECHODZĄCYCH PRZEZ STROP