>>  PRODUKTY  >>  FARBA I MASY OGNIOCHRONNE  >>  FLAME CABEL PASTA A  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana sztywna o gr. B ≥ 150 mm, gęst. ≥ 600 kg/m3 i D = 5 ÷ 60 mm 
2 - wełna mineralna o gęstości nie mniejszej niż 120 kg/m3 
6 - Flame Cabel Pasta A, o grubości t2 ≥ 2,5 mm, t3 ≥ 3 mm

Nanieś po obu stronach Flame Cabel Pasta A (grubość warstwy podana na rysunku technicznym powyżej) na płytę z wełny mineralnej o gęstości minimalnej 80 kg/m3 (grubość płyty powinna wynosić połowę głębokości dylatacji) za pomocą szpachelki
Tak przygotowane płyty z wełny mineralnej umieść wewnątrz szczeliny przy jednej z jej krawędzi
Na umieszczone w szczelinie płyty z wełny mineralnej nanieś za pomocą szpachelki, od wewnętrznej strony, Flame Cabel Pasta A (grubość warstwy podana na rysunku technicznym powyżej)
Wypełnij pozostałą szczelinę płytami z wełny mineralnej o gęstości 80 kg/m3 z naniesioną uprzednio Flame Cabel Pasta A, tak samo jak w kroku 1
Widok prawidłowo zabezpieczonej dylatacji

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ZŁĄCZA LINIOWEGO W ŚCIANIE WEDŁUG ETA-15/0853

APLIKACJA FLAME CABEL PASTA A NA ZŁĄCZA LINIOWE W ŚCIANIE