>>  PRODUKTY  >>  FARBA I MASY OGNIOCHRONNE  >>  FLAME CABEL PASTA A  >>  ZASTOSOWANIE

1 - strop sztywny o grubości B ≥ 150 mm i gęstości ≥ 1700 kg/m3
2 - wełna mineralna o gęstości nie mniejszej niż 80 kg/m3 
3 - Flame Cabel Pasta A umieszczona od góry złącza o gr. t1 ≥ 1,6 mm
4 - ściana sztywna o grubości B ≥ 150 mm i gęstości ≥ 600 kg/m3 


Symbol wskazuje stronę przegrody narażoną na działanie ognia

1 - strop sztywny o grubości B ≥ 150 mm i gęstości ≥ 1700 kg/m3
2 - wełna mineralna o gęstości nie mniejszej niż 80 kg/m3 
3 - Flame Cabel Pasta A umieszczona od dołu złącza o gr. t1 ≥ 1,6 mm
4 - ściana sztywna o grubości B ≥ 150 mm i gęstości ≥ 600 kg/m3

 

Symbol wskazuje stronę przegrody narażoną na działanie ognia

Nanieś po obu stronach Flame Cabel Pasta A (grubość warstwy podana na rysunku technicznym powyżej) na płytę z wełny mineralnej o gęstości minimalnej 80 kg/m3 (grubość płyty powinna wynosić połowę głębokości dylatacji) za pomocą szpachelki
Tak przygotowane płyty z wełny mineralnej umieść wewnątrz szczeliny przy jednej z jej krawędzi
Na umieszczone w szczelinie płyty z wełny mineralnej nanieś za pomocą szpachelki, od wewnętrznej strony, Flame Cabel Pasta A (grubość warstwy podana na rysunku technicznym powyżej)
Wypełnij pozostałą szczelinę płytami z wełny mineralnej o gęstości 80 kg/m3 z naniesioną uprzednio Flame Cabel Pasta A, tak samo jak w kroku 1
Widok prawidłowo zabezpieczonej dylatacji
W przypadku ściany: nanieś jednostronnie za pomocą szpachelki, od dołu Flame Cabel Pasta A o grubości 1,6 mm na płytę z wełny mineralnej o gęstości minimalnej 80 kg/m3 (grubość wełny powinna być równa grubości ściany)
W przypadku stropu: szczelinę należy wypełnić szczelnie wełną mineralną o gęstości minimalnej 80 kg/m3 (grubość wełny powinna być równa grubości stropu)
W przypadku ściany umieść uprzednio zabezpieczoną Flame Cabel Pasta A płytę wewnątrz szczeliny
Na umieszczoną w szczelinie wełnę nanieś Flame Cabel Pasta A (grubość warstwy 1,6 mm). W przypadku ściany Flame Cabel Pasta A należy nanieść od strony działania ognia. W przypadku stropu Flame Cabel Pasta A należy nanieść od dołu stropu
Widok prawidłowo zabezpieczonej dylatacji

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ZŁĄCZA LINIOWEGO W STROPIE LUB W ŚCIANIE DOCHODZĄCEJ DO STROPU WEDŁUG ETA-15/0853

APLIKACJA FLAME CABEL PASTA A NA ZŁĄCZA LINIOWE W ŚCIANIE DOCHODZĄCEJ DO STROPU