>>  PRODUKTY  >>  FARBA I MASY OGNIOCHRONNE  >>  FLAME CABEL PASTA I  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana podatna o grubości min. 100 mm
2 - rura metalowa, o średnicy “D” i grubości ścianki rury “t”
3 - Flame Cabel Pasta I, o wymiarach: długość L = min. 500 mm, grubości 
     s1 = min. 1,2 mm, pasta dodatkowo stosowana na dł. g1 = min. 5 mm, 
     wewnątrz przegrody
4 - przestrzeń między rurą a konstrukcją przegrody, o szerokości max. a = 30 mm, 
     wypełniona wełną mineralną o gęstości min. 50 kg/m3
5 - zaprawa gipsowa o grubości min. g1 = 5 mm

1 - ściana sztywna o grubości min. 100 mm
2 - rura metalowa, o średnicy “D” i grubości ścianki rury “t”
3 - Flame Cabel Pasta I, o wymiarach: długość L = min. 500 mm, grubość s1 = min. 
     1,2 mm, pasta dodatkowo stosowana na dł. g1 = min. 5 mm wewnątrz przegrody
4 - przestrzeń między rurą a konstrukcją przegrody, o szerokości max. a = 30 mm, 
     wypełniona wełną mineralną o gęstości min. 50 kg/m3
5 - zaprawa gipsowa o grubości min. g1 = 5 mm

1 - ściana sztywna o grubości min. 150 mm
2 - rura metalowa lub z tworzywa sztucznego; o średnicy “D” i grubości 
     ścianki rury “t”
3 - Flame Cabel Pasta I (osłona rury), o długości L = min. 500 mm i grubości 
     g1 = min. 1,2 mm
4 - Flame Cabel Pasta I (pierścień na stropie wokół uszczelnienia przejścia), 
     o długości e = min. 50 mm i grubości g2 = min. 0,6 mm
5 - przestrzeń między rurą a konstrukcją przegrody wypełniona wełną mineralną o 
     gęstości min. 50 kg/m3 lub zaprawą cementową, o szerokości max. u = 30 mm

1 - strop o grubości min. 150 mm;
2 - rura metalowa, o średnicy “D” i grubości ścianki rury “t”
3 - Flame Cabel Pasta I (osłona rury), o grubości g1 = min. 1,2 mm 
     i dł. min. 500 mm
4 - Flame Cabel Pasta I (pierścień na stropie wokół uszczelnienia przejścia), 
     grubości g2 = min. 0,6 mm; długości e = min. 60 mm
5 - przestrzeń między rurą a konstrukcją przegrody wypełniona zaprawą 
      o gr. u = max. 15 mm

Wypełnij szczelnie przestrzeń pomiędzy rurą a przegrodą. Stosuj wełnę mineralną o gęstości min. 50 kg/m3 lub zaprawę cementową
Za pomocą pędzla nanieś Flame Cabel Pasta I na przegrodę tak, aby powstał pierścień o szerokości min. 50 mm i grubości minimum 0,6 mm
Nanieś pastę Flame Cabel Pasta I na rurę tak, aby powstał pierścień o szerokości min. 500 mm i grubości min. 1,2 mm