>>  PRODUKTY  >>  FARBA I MASY OGNIOCHRONNE  >>  FLAME CABEL PASTA I  >>  ZASTOSOWANIE

1 - rura metalowa o średnicy D ≤ 273 mm i grubości ścianki rury t od 6,0 do 14,2 mm
2 - Flame Cabel Pasta I, o długości L ≥ 500 mm, o grubości g2 ≥ 1,2 mm
3 - Flame Cabel Pasta I, o długości s1 ≥ 50 mm, o grubości g1 ≥ 0,6 mm
4 - przestrzeń między izolacja rury a uszczelnieniem przejścia Flame Cabel Pasta I; 
      o gr. u ≤ 5 mm
5 - szczegóły konstrukcyjne uszczelnienia mieszanego przejścia
6 - strop sztywny o gęstości min. 1700 kg/m3 i grubości B ≥ 150 mm

Otwór w ścianie wypełnij z dwóch stron płytami z wełny mineralnejo gęstości minimum 150 kg/m3 i grubości minimum 50 mm
Za pomocą szpachelki nanieś na wełnę warstwę Flame Cabel Pasta A o grubości 1,2 mm
Za pomocą pędzla nanieś pastę Flame Cabel Pasta I na przegrodę tak, aby powstał pierścień o szerokości minimum 50 mm i grubości minimum 0,6 mm. Nanieś pastę Flame Cabel Pasta I na rurę na długości min. 500 mm i grubości min. 1,2 mm
Zabezpieczenie wełny mineralnej wypełniającej przegrodę oraz rury należy wykonać po obu stronach przegrody, zarówno w ścianie jak i w stropie
Oznakuj wykonane przejście załączoną metryczką, zaznacz na niej Flame Cabel Pasta I, Flame Cabel Pasta A, wpisz datę i nazwę wykonawcy

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA RURY METALOWEJ PRZECHODZĄCEJ PRZEZ STROP WEDŁUG ETA-16/0732

APLIKACJA FLAME CABEL PASTA I NA RURY METALOWE BEZ IZOLACJI PRZECHODZĄCE PRZEZ STROP

ZAKRES STOSOWANIA FLAME CABEL PASTA I W ZALEŻNOŚCI OD MATERIAŁU I ŚREDNICY RURY ORAZ TYPU PRZEGRODY