>>  PRODUKTY  >>  FARBY I NATRYSKI  >>  FLAME STAL® FIREPROOF SOLVENT

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE PRODUKT

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

POZOSTAŁE DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta Techniczna

 • Karta Technologiczna

 • Europejska Aprobata Techniczna: ETA-20/0957

 • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: FIRES-1396-CPR-0199

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych: PIRO-03-2021-01-20

 • Atest higieniczny: B-BK-60211-0096/21

 • Klasa odporności ogniowej: od R15 do R60

 • Kolor: kremowy

 • Gęstość: 1,42±5%

 • Zawartość substancji stałych %: 81±3

 • Czas schnięcia powierzchniowego: 30±10 minut

 • LZO (VOC) (g/dm³): 23,45±1,8

 • Zakres temperatury przechowywania: od +5°C do +35°C

 • Opakowanie handlowe: wiadro 20l

Flame Stal® FireProof Solvent to ogniochronna farba pęczniejąca. Jednoskładnikowa mieszanina tiksotropowa na bazie rozpuszczalników organicznych. Pod wpływem wysokich temperatur Flame Stal® FireProof Solvent ulega spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną, opóźniającą wzrost temperatury podłoża stalowego. Flame Stal® FireProof Solvent jest farbą pęczniejącą ogniochronną przeznaczoną do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych, zbudowanych z profili otwartych i zamkniętych, w klasach od R-15 do R-60 przed oddziaływaniem termicznym pożarów standardowych wg PN-EN 1363-1:2012. Zestaw farb Flame Stal® Fire Proof Solvent posiada Aprobatę Techniczną ETA-20/0957 oraz certyfikat zgodności FIRES-1396-CPR-0199. Zabezpieczone ogniochronnie elementy mogą być stosowane wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz obiektów w warunkach oddziaływania czynników środowiskowych Z1, Z2, X, Y i zróżnicowanej kategorii korozyjności środowiska od C1 do C5.

Flame Stal® FireProof Solvent nakłada się na powierzchnie uprzednio zabezpieczone przed korozją farbą podkładową lub na przygotowane do tego powierzchnie ocynkowane. System ogniochronny Flame Stal® FireProof Solvent tworzy elastyczną i wytrzymałą mechanicznie ochronę, odporną na działanie wilgoci, wody kondensacyjnej oraz czynników atmosferycznych, w tym atmosfery przemysłowej. Jako warstwa pęczniejąca w zestawach z odpowiednimi farbami podkładowymi i nawierzchniowymi jest stosowana do ognioochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych pracujących na zewnątrz lub wewnątrz obiektów w tym powierzchni ocynkowanych. Przed przystąpieniem do stosowania systemu należy skonsultować się z doradcą technicznym producenta lub dystrybutora farby. Zabezpieczenia ogniochronne mogą być wykonywane tylko przez przeszkolone firmy, które otrzymały lub posiadają ważną Licencje Wykonawcy Systemu Flame Stal® FireProof Solvent.

Wyrób przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

W przypadku malowania po wykonanym montażu lub gdy konstrukcja podlega okresowym przerwom w malowaniu  powierzchnię  konstrukcji oczyścić z kurzu i luźnych zanieczyszczeń naniesionych podczas transportu i montażu elementów. Bezwzględnie usunąć wszelkie ślady zatłuszczeń. Grubości suchej powłoki warstwy pęczniejącej należy określić zależnie od wymaganej klasy odporności ogniowej obiektu oraz masywności elementów stalowej konstrukcji. Masywność U/A[m-1] to stosunek obwodu ogrzewanego elementu do pola powierzchni jego poprzecznego przekroju. Grubości farby Flame Stal® podane są w odpowiednich tabelach w Europejskiej Ocenie Technicznej ETA-20/0957.

Aplikacja:

Przeznaczenie:

Opis techniczny: