>>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  MULTITUBE  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana sztywna o grubości B = min. 150 mm

2 - rura plastikowa, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”

3 - opaska Multitube (wewnątrz) o wymiarach [h x s], umieszczona centralnie   

     wewnątrz ściany

4 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna

5 - szczelina między rurą a przegrodą o maksymalnej szerokości 25 mm, wypełniona 

     zaprawą cementową lub wełną mineralną o gęstości min. 50 kg/m3 i zamknięta

     zaprawą gipsową o grubości min. 5 mm

1 - strop z betonu zbrojonego, o grubości B = min. 150 mm

2 - rura plastikowa, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”

3 - opaska Multitube (wewnątrz) [h x s] mm, umieszczona w odległości l = 15 ± 5 mm

     od spodu stropu

4 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna

5 - szczelina między rurą a przegrodą, o szerokości u = max. 25 mm, wypełniona

     zaprawą cementową

Odczytaj z poniższych Tabeli długość opaski Multitube dla danej średnicy rury. Następnie odmierz jąi odetnij nożykiem
Owiń odcięty kawałek opaski na rurze. Trzymaj się ściśle ilości zwojów podanej w  poniższej Tabeli
Zabezpiecz opaskę Multitube opaską zaciskową, lub taśmą klejącą i wsuń całość do wnętrza przegrody. Położenie opaski wewnątrz otworu – pozycja centralna w osi ściany lub 15 ± 5 mm od dołu stropu
Przestrzeń między rurą a przegrodą wypełnij zaprawą cementową
Oznakuj wykonane przejście załączoną metryczką, zaznacz na niej Multitube, wpisz datę i nazwę wykonawcy

TABELA DOBORU DŁUGOŚCI I ILOŚCI OWINIĘĆ OPASKI MULTITUBE DLA RUR PVC BEZ IZOLACJI

TABELA DOBORU DŁUGOŚCI I ILOŚCI OWINIĘĆ OPASKI MULTITUBE DLA PE-HD, PE, PP, ABS, SAN + PVC BEZ IZOLACJI

TABELA DOBORU DŁUGOŚCI I ILOŚCI OWINIĘĆ OPASKI MULTITUBE DLA RUR PP BEZ IZOLACJI

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BEZ IZOLACJI W ŚCIANIE I STROPIE WEDŁUG ETA-15/0511

MONTAŻ OPASKI MULTITUBE NA RURZE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BEZ IZOLACJI PRZECHODZĄCEJ PRZEZ ŚCIANĘ LUB STROP