>>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  MULTITUBE  >>  ZASTOSOWANIE

1 - strop sztywny z betonu zbrojonego o grubości B=min. 150 mm

2 - rury metalowe o średnicy D1, D2 i grubości ścianki rury t1, t2

2a - rury plastikowe o średnicy D4, D5 i grubości ścianki rury t3, t4

3 - izolacja Tubolit PE na rurach metalowych, grubość „g” (izolacja ciągła)

4 - mały kabel, o średnicy D3 pokryty farbą Flame Cabel Farba na

      długości L = min. 300 mm, o grubości a1 = min. 1,2 mm

5 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna

6 - opaska Multitube [h x s] mm, umieszczona wewnątrz stropu, w

      odległości 15 ± 5 mm od spodu stropu

7 - pasta Flame Cabel Pasta I na rurach metalowych z izolacją z PE,

     długość L=min. 300 mm i grubość g1=min. 1,2 mm

8 - przestrzeń miedzy posadzką a przejściem instalacyjnym, wypełniona

     zaprawą cementową, ok. 25 mm.

Odczytaj z poniższej Tabeli ilość owinięć opaski Multitube dla danej średnicy rur, odmierz odpowiednią długość opaski i odetnij nożykiem
Owiń odcięty kawałek opaski na wiązce rur z kablem. Trzymaj się ściśle ilości zwojów podanej w poniższej Tabeli
Zabezpiecz taśmę opaską elektryczną i wsuń całość do przegrody. Położenie opaski wewnątrz otworu –15 ± 5 mm od dołu stropu
Zdejmij izolację z rur na długości 300 mm, po obu stronach przegrody. Za pomocą pędzla nanieś na rurę Flame Cabel Pasta I na długości min. 300 mm i grubości min. 1,2 mm
Nałóż uprzednio zdjętą izolację na rury po obu stronach przegrodyZa pomocą pędzla nanieś na kabel Flame Cabel Farba na długości min. 300 mm. Przestrzeń między wiązką a przegrodą wypełnij zaprawą cementową
Oznakuj wykonane przejście załączoną metryczką, zaznacz na niej Multitube,  Flame Cabel Pasta I, Flame Cabel Farba. Wpisz datę i nazwę wykonawcy

TABELA DOBORU ILOŚCI OWINIĘĆ OPASKI MULTITUBE DLA WIĄZKI RUR METALOWYCH W IZOLACJI Z PIANKI PE Z KABLEM PRZECHODZĄCEJ PRZEZ STROP

SPOSÓB WYKONANIA ZABEZPIECZENIA WIĄZEK RUR METALOWYCH I KABLI LUB DWÓCH RUR PLASTIKOWYCH W IZOLACJI Z PIANKI PE PRZECHODZĄCYCH PRZEZ STROP WEDŁUG ETA-15/0511

MONTAŻ OPASKI MULTITUBE NA WIĄZCE DWÓCH RUR METALOWYCH W IZOLACJI Z PIANKI PE Z KABLEM, PRZECHODZĄCYCH PRZEZ STROP