>>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  MULTITUBE  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana sztywna o grubości B = min. 150 mm
2 - wiązka kabli, o średnicy ≤ 100 mm, składająca się z kabli o średnicy
      nie większej niż 14 mm
3 - opaska Multitube (wewnątrz) [h x s], umieszczona centralnie w środku ściany
4 - szczelina między wiązką kabli a przegrodą o maksymalnej szerokości
     u = 25 mm, wypełniona zaprawą cementową
5 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna

1 - strop sztywny z betonu zbrojonego o grubości B = min. 150 mm
2 - wiązka kabli, o średnicy ≤ 100 mm, składająca się z kabli o średnicy
     nie większej niż 14 mm
3 - opaska Multitube (wewnątrz) [h x s]; umieszczona w odstępie l = 15 ± 5 mm

     od spodu stropu
4 - szczelina między wiązką kabli a przegrodą, o maksymalnej szerokości
u = 25 mm, wypełniona zaprawą cementową
5 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna

Odczytaj z poniższej Tabeli ilość owinięć opaskiMultitube, odmierzodpowiednią długość opaski i odetnij nożykiem
Owiń odcięty kawałek opaski na wiązce kabli. Trzymaj się ściśle ilości zwojów podanej w poniższejTabeli
Zabezpiecz opaskę Multitube opaską elektryczną i wsuń całość do przegrody
Przestrzeń między wiązką kabli a przegrodą wypełnij zaprawą cementową
Oznakuj wykonane przejście załączoną metryczką, zaznacz na niej Multitube, wpisz datę i nazwę wykonawcy

TABELA DOBORU DŁUGOŚCI I ILOŚCI OWINIĘĆ OPASKI MULTITUBE DLA WIĄZKI KABLI

SPOSÓB WYKONANIA ZABEZPIECZENIA WIĄZKI KABLI PRZECHODZĄCEJ PRZEZ ŚCIANĘ I STROP WEDŁUG ETA-15/0511

MONTAŻ OPASKI MULTITUBE NA WIĄZCE KABLI PRZECHODZĄCYCH PRZEZ ŚCIANĘ LUB STROP