>>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  MULTITUBE  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana o grubości B ≥ 150 mm

2 - rura PE-X, o średnicy „D” i gr. ścianki rury „t”

3 - opaska Multitube [h x s] mm, umieszczona wewnątrz ściany, w środku jej przekroju

4 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna

5 - przestrzeń pomiędzy rurą a ścianą, wypełniona zaprawą cementową o grubości

     u ≤ 25 mm

1 - ściana podatna lub sztywna o gr. B = min. 100 mm
2 - wiązka rur plastikowych: 4 x rura PE-X, o średnicy max. 20 mm i gr. ścianki 2,0 
mm
3 - opaska Multitube o wymiarach [h x s], umieszczona centralnie w środku ściany
4 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna
5 - szczelina między rurą a przegrodą, o szerokości „a”, wypełniona wełną mineralną 

     o gęstości min. 60 kg/m3
6 - zaprawa gipsowa o grubości g1 = min. 5 mm

1 - strop z betonu zbrojonego, o gr. B ≥ 150 mm

2 - rura z tworzywa sztucznego, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”

3 - opaska Multitube [h x s] mm, umieszczona wewnątrz stropu, w odległości

    15 ± 5 mm od dołu stropu
4 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna

5 - przestrzeń pomiędzy rurą a stropem, wypełniona zaprawą cementową o grubości
     u ≤ 25 mm

Odczytaj z poniższejTabeli długość opaski Multitube dla danej średnicy rury lub wiązki, odmierz ją i odetnij nożykiem
Owiń odcięty kawałek opaski na rurze lub wiązce. Trzymaj się ściśle ilości zwojów podanej w poniższej Tabeli
Zabezpiecz taśmę opaską zaciskową, lub taśmą klejącą i wsuń całość do wnętrza przegrody. Położenie taśmy wewnątrz otworu – pozycja centralna w osi ściany lub 15 ± 5 mm od dołu stropu
Przestrzeń między rurą a przegrodą wypełnij zaprawą cementową. W przypadku ściany G-K przestrzeń wypełnij wełną mineralną o gęstości min. 60 kg/m3 i uzupełnij zaprawą gipsową o gr. min. 5 mm
Oznakuj wykonane przejście załączoną metryczką, zaznacz na niej Multitube, wpisz datę
i nazwę wykonawcy

TABELA DOBORU DŁUGOŚCI I ILOŚCI OWINIĘĆ OPASKI MULTITUBE DLA POJEDYNCZYCH RUR PE-X LUB WIĄZEK

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA RURY P-EX ORAZ WIĄZEK RUR P-EX BEZ IZOLACJI PRZECHODZĄCYCH PRZEZ ŚCIANĘ I STROPWEDŁUG ETA-15/0511

MONTAŻ OPASKI MULTITUBE NA RURZE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BEZ IZOLACJI PRZECHODZĄCEJ PRZEZ ŚCIANĘ LUB STROP