>>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  MULTITUBE  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana podatna lub sztywna o grubości B=min. 100 mm
2 - rura plastikowa, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”
3 - izolacja z piany PE, o grubości „g”; gęstości nominalnej 30 kg/m3 
i klasie reakcji na

     ogień E według EN 13501-1
4 - szczelina między izolacją rury a przegrodą o maksymalnej szerokości a = 30 mm,

     wypełniona wełną mineralną o gęstości min. 60 kg/m3
5 - opaska Multitube (wewnątrz) o wymiarach [h x s], umieszczona 
centralnie

     wewnątrz ściany

6 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna

7 - zaprawa gipsowa o grubości g1 = min. 5 mm

1 - strop sztywny z betonu zbrojonego o grubości B=min. 150 mm
2 - rura plastikowa, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”
3 - izolacja z pianki akustycznej PE o gr. = 6 mm
4 - opaska Multitube [h x s] mm, umieszczona wewnątrz stropu, w 
odstępie 15 ± 5 mm

     od spodu stropu
5 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna
6 - przestrzeń miedzy posadzką a przejściem instalacyjnym, wypełniona 
zaprawą

     cementową, ok. 25 mm

Odczytaj z  poniższej Tabeli długość opaski Multitube dla danej średnicy rury, odmierz ją i odetnij nożykiem
Owiń odcięty kawałek opaski na izolacji rury. Trzymaj się ściśle ilości zwojów podanej w poniższejTabeli
Zabezpiecz taśmę opaską zaciskową, lub taśmą klejącą i wsuń całość do wnętrza przegrody. Położenie opaski wewnątrz otworu – pozycja centralna w osi ściany lub 15 ± 5 mm od dołu stropu
Przestrzeń między rurą a przegrodą wypełnij zaprawą cementową. W przypadku ściany G-K przestrzeń wypełnij wełną mineralną o gęstości min. 60 kg/m3 i uzupełnij zaprawą gipsową o grubości do 5 mm
Oznakuj wykonane przejście załączoną metryczką, zaznacz na niej Multitube, wpisz datę i nazwę wykonawcy

TABELA DOBORU DŁUGOŚCI I ILOŚCI OWINIĘĆ OPASKI MULTITUBE DLA RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH W IZOLACJI Z PIANKI PEPONIŻSZA TABELA PRZEDSTAWIA DOBÓR OPASKI MULTITUBE DLA RUR PP

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W IZOLACJI Z PIANKI AKUSTYCZNEJ PE PRZECHODZĄCEJ PRZEZ ŚCIANĘI STROP

WEDŁUG ETA-15/0511

MONTAŻ OPASKI MULTITUBE NA RURZE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W IZOLACJI Z PIANKI PE PRZECHODZĄCEJ PRZEZ ŚCIANĘ LUB STROP