>>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  MULTITUBE  >>  ZASTOSOWANIE

1 - strop sztywny z betonu zbrojonego o grubości B=min. 150 mm
2 - rura plastikowa, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”
3 - izolacja z maty akustycznej wykonanej z PE o grubości g, długości na 
górze a1=30 mm i na dole a2=30 mm
4 - opaska Multitube [h x s] mm, umieszczona wewnątrz stropu, w odstępie 15 ± 5 mm od spodu stropu
5 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna
6 - przestrzeń miedzy posadzką a przejściem instalacyjnym, wypełniona 
zaprawą cementową, ok. 25 mm

Prawidłowy sposób montażu maty akustycznej na rurach kanalizacji niskoszumowej

Odczytaj z poniższej Tabeli długość opaski Multitube dla danej średnicy rury, odmierz ją i odetnij nożykiem
Owiń odcięty kawałek opaski na izolacji rury. Trzymaj się ściśle ilości zwojów podanej w poniższejTabeli
Zabezpiecz taśmę opaską zaciskową, lub taśmą klejącą i wsuń całość do wnętrza przegrody. Położenie opaski wewnątrz otworu  - 15 ± 5 mm od dołu stropu
Przestrzeń między rurą a przegrodą wypełnij zaprawą cementową
Oznakuj wykonane przejście załączoną metryczką, zaznacz na niej Multitube, wpisz datę i nazwę wykonawcy

MONTAŻ OPASKI MULTITUBE NA RURZE KANALIZACJI W IZOLACJI Z PIANKI AKUSTYCZNEJ NISKOSZUMOWEJ PE PRZECHODZĄCEJ PRZEZ STROP

TABELA DOBORU DŁUGOŚCI I ILOŚCI OWINIĘĆ OPASKI MULTITUBE DLA POJEDYNCZYCH RUR KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA RURY KANALIZACJI W IZOLACJI Z PIANKI AKUSTYCZNEJ NISKOSZUMOWEJ PE PRZECHODZĄCEJ PRZEZ STROP

WEDŁUG ETA-15/0511