>>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  MULTITUBE  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana podatna lub sztywna, o grubości B = min. 100 mm

2 - rura plastikowa, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”

3 - opaska Multitube (wewnątrz) o wymiarach [h x s], umieszczona

     centralnie wewnątrz ściany

4 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna

5 - szczelina między rurą a przegrodą o maksymalnej szerokości a = 30

     mm, wypełniona wełną mineralną o gęstości min. 60 kg/m3

6 - zaprawa gipsowa o grubości g1 = 5 mm

1 - strop sztywny z betonu zbrojonego o grubości B = min. 150 mm

2 - rura plastikowa, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”

3 - wełna mineralna o gęstości min. 50 kg/m3 (izolacja ciągła)

4 - pasta Flame Cabel Pasta A po obu stronach stropu; długość a1 = min.

     50 mm, grubość g1 = min. 0,6 mm, szerokość a2 = min. 50 mm,

     grubość g2 = min. 0,6 mm

5 - opaska Multitube [h x s] mm, umieszczona wewnątrz stropu, w  

     odległości 15 ± 5 mm od spodu stropu

6 - przestrzeń miedzy posadzką a przejściem instalacyjnym, wypełniona

     zaprawą cementową, ok. 25 mm

W razie potrzeby, możliwa jest kontynuacja izolacji z wełny mineralnej na całej długości rury:

 

1 - wełna mineralna o gęstości min. 50 kg/m3 (ciągła izolacja)

2 - Flame Cabel Pasta A po obu stronach ściany; długość a1 = min. 50 mm,

     grubość g1 = min. 0,6 mm szerokość a2 = min. 50 mm, grubość g2 = min. 0,6 mm

Odczytaj z poniższej Tabeli długość opaski Multitube dla danej średnicy rury, odmierz ją i odetnij nożykiem
Zdejmij izolację z rury, owiń odcięty kawałek opaski na rurze, pod izolacją z wełny mineralnej. Trzymaj się ściśle ilości zwojów podanej w poniższej Tabeli
Zabezpiecz taśmę opaską zaciskową, lub taśmą klejącą i wsuń całość do wnętrza przegrody. Położenie opaski wewnątrz otworu – pozycja centralna w osi ściany lub 15 ± 5 mm od dołu
Załóż izolację z wełny mineralnej na rurę tak aby przykrywała opaskę. Przestrzeń między rurą a przegrodą wypełnij zaprawą cementową lub wełną mineralną o gęstości min. 60 kg/m3