>>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  MULTITUBE  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana sztywna o grubości B = min. 150 mm

2 - rura plastikowa, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”

3 - ciągła izolacja z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), o grubości

     „g”, gęstości nominalnej 45 – 70 kg/m3 i klasie reakcji na ogień BL-s2,

     d0 według EN 13501-1

4 - szczelina między izolacją rury a przegrodą o maksymalnej szerokości u= 25 mm,

      wypełniona wełną mineralną o gęstości min. 60 kg/m3 i zamknięta zaprawą 

      gipsową o grubości min. 5 mm, lub wypełniona  zaprawą cementową

5 - zaprawa gipsowa o grubości g1 = 5 mm

6 - opaska Multitube (wewnątrz) o wymiarach [h x s], umieszczona centralnie

      wewnątrz ściany

7 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna

1 - strop sztywny z betonu zbrojonego o grubości B = min. 150 mm

2 - rura metalowa, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”

3 - ciągła izolacja z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), o grubości  

     „g”, gęstości nominalnej 45 – 70 kg/m3 i klasie reakcji na ogień BL-s2,

     d0 według EN 13501-1

4 - opaska Multitube (wewnątrz) [h x s] mm; umieszczona w odległości

      l = 15 ± 5 mm od spodu stropu

5 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna

6 - szczelina między izolacją rury a przegrodą o maksymalnej szerokości

      u = 25 mm, wypełniona zaprawą cementową

Odczytaj z  poniższej Tabeli dla rur stalowych,  dla rur miedzianych lub dla rur żeliwnych, długość opaski Multitube dla danej średnicy rury, odmierz ją i odetnij nożykiem
Owiń odcięty kawałek opaski na izolacji rury. Trzymaj się ściśle ilości zwojów podanej w Tabeli nr 11.1 dla rur stalowych, 11.2 dla rur miedzianych lub 11.3 dla rur żeliwnych
Zabezpiecz taśmę opaską elektryczną i wsuń całość do przegrody. Położenie opaski wewnątrz otworu – pozycja centralna w osi ściany lub 10-15 mm od dołu stropu
Przestrzeń między rurą a przegrodą wypełnij zaprawą cementową
Oznakuj wykonane przejście załączoną metryczką, zaznacz na niej Multitube, wpisz datę i nazwę wykonawcy

TABELA DOBORU DŁUGOŚCI I ILOŚCI OWINIĘĆ OPASKI MULTITUBE DLA RUR STALOWYCH W IZOLACJI Z ELASTOMERYCZNEJ PIANKI FEF

TABELA DOBORU DŁUGOŚCI I ILOŚCI OWINIĘĆ OPASKI MULTITUBE DLA RUR MIEDZIANYCH W IZOLACJI Z ELASTOMERYCZNEJ PIANKI FEF

TABELA DOBORU DŁUGOŚCI I ILOŚCI OWINIĘĆ OPASKI MULTITUBE DLA RUR ŻELIWNYCH W IZOLACJI Z ELASTOMERYCZNEJ PIANKI FEF

SPOSÓB WYKONANIA ZABEZPIECZENIA RURY METALOWEJ W IZOLACJI Z ELASTOMERYCZNEJ PIANKI FEF PRZECHODZĄCEJ PRZEZ ŚCIANĘ I STROP WEDŁUG ETA-15/0511

MONTAŻ OPASKI MULTITUBE NA RURZE METALOWEJ W IZOLACJI Z ELASTOMERYCZNEJ PIANKI FEF PRZECHODZĄCEJ PRZEZ ŚCIANĘ LUB STROP