>>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  MULTITUBE  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana sztywna o grubości B=min. 100 mm

2 - rura metalowa, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”

3 - izolacja z piany PE, o grubości „g”; gęstości nominalnej 30 kg/m3 i

     klasie reakcji na ogień E według EN 13501-1

4 - opaska Multitube (wewnątrz) o wymiarach [h x s], umieszczona

     centralnie wewnątrz ściany

5 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna

6 - zaprawa gipsowa o grubości g1=min. 5 mm

7 - szczelina między izolacją rury a przegrodą o maksymalnej szerokości

     a=30 mm, wypełniona wełną mineralną o gęstości min. 60 kg/m3

8 - Flame Cabel Pasta I o wymiarach: długość L=min. 500 mm, grubość     

     s1=min. 1,2 mm

1 - strop sztywny z betonu zbrojonego o grubości B=min. 150 mm

2 - rury metalowe o średnicy D1, D2 i grubości ścianki rury t1, t2

3 - izolacja Tubolit PE na rurach metalowych, grubość „g” (izolacja ciągła)

      o grubości a1=min. 1,2 mm

5 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna

6 - opaska Multitube [h x s] mm, umieszczona wewnątrz stropu, w   

      odległości 15 ± 5 mm od spodu stropu

7 - pasta Flame Cabel Pasta I na rurach metalowych z izolacją z PE,

      długość L=min. 300 mm i grubość g1=min. 1,2 mm

8 - przestrzeń miedzy posadzką a przejściem instalacyjnym, wypełniona  

      zaprawą cementową, ok. 25 mm.

Odczytaj z poniższej Tabeli długość opaski Multitube dla danej średnicy rury, odmierz ją i odetnij nożykiem
Owiń odcięty kawałek opaski na izolacji rury. Trzymaj się ściśle ilości zwojów podanej w poniższejTabeli
Zdejmij izolację z rury na długości 300 mm, po obu stronach przegrody
Za pomocą pędzla nanieś na rurę Flame Cabel Pasta I tak aby powstał pierścień o szerokości min. 300 mm i grubości min. 1,2 mm
Nałóż uprzednio zdjętą izolację na rurę po obu stronach przegrody