Termoodporne

Nazwa produktuOpisDokumenty
Carbocoat HM21

Zmodyfikowana antykorozyjna, silikonowo-alkidowa farba do gruntowania zalecana do eksploatacji w temperaturach od 232ºC do 260ºC. Znakomicie nadaje się do konserwacji przewodów, rur, zbiorników, zewnętrznych części wymienników ciepła itp. oraz innyh podłoży stalowych, w przypadku których nie można zastosować szlifowania ściernego.

Carbocoat HM21_Karta Techniczna
Thermaline 200 Aluminium

To aluminiowa farba nawierzchniowa do konstrukcji stalowych narażonych na działanie wysokich temperatur sięgających 250°C.

Ogólne właściwości

  • Dobra odporność chemiczna.
  • Dobra elastyczność.
  • Możliwość nakładania natryskowego i wałkiem.
  • Możliwość stosowania jako farby jednoskładnikowej.
  • Zawartość LZO zgodna z obowiązującymi przepisami AIM.
Thermaline 200 Aluminium_Karta Techniczna
Thermaline 200 Primer

Doskonała farba do gruntowania stali odporna na podwyższona temperaturę. Zalecana wówczas, gdy temperatury w oddziaływaniu ciągłym nie przekraczają 220ºC, a okresowo 260ºC.Otrzymane powłoki charakteryzują się dobra elastycznością i dobrą odpornością chemiczna.

Thermaline 200 Primer_Karta Techniczna
Thermaline 400 EU Primer & Finish

Składa się z farby podkładowej (65% obj. części stałych) i nawierzchniowej (63% obj. części stałych) opartych na spoiwie epoksydowo-fenolowym i nanoszonych w grubych warstwach (średnio po 125 µm na sucho); przeznaczony przede wszystkim do ochrony stali pod izolacją cieplną wytrzymuje wówczas temperatury do 204°C o działaniu ciągłym i do 232°C o działaniu okresowym.

Thermaline 400 EU Primer & Finish_Karta Techniczna
Thermaline 450

Epoksydowo-nowolakowy utwardzany aminami z wypełnieniem z płatków szklanych; samogruntujacy, niskorozpuszczalnikowy (70% obj. części stałych), grubopowłokowy (jednorazowo do 250 µm) materiał o doskonałej ogólnej odporności chemicznej, odporności na ścieranie i szok termiczny; zakres stosowania zbliżony do Thermaline 400 z tym, że powłoka jest odporna na ciągłe działanie temp. do 218°C; stosowany także na nieizolowanych rurociągach i zbiornikach narażonych na oddziaływanie chemikaliów (chlapanie, rozlanie).

Thermaline 450_Karta Techniczna
Thermaline 4000

To wysokotemperaturowa powłoka polimerowa stosowana do ochrony urządzeń pracujących w wysokich temperaturach. Zwykle stosuje się ją na nieorganiczne powłoki cynkowe Carbozinc®, aby uzyskać znakomitą odporność na korozję i wytrzymałość na wysokie temperatury. W przeciwieństwie do większości preparatów wysokotemperaturowych na bazie silikonu przy miękkich powłokach, Thermaline 4000 nie wymaga utwardzania na gorąco jeśli chodzi o tworzenie powłoki. Utwardza się szybko w warunkach otoczenia (przy wilgotności powyżej 30%).

Thermaline 4000_Karta Techniczna
Thermaline 4674

Samogruntująca nawierzchniowa modyfikowana farba silikonowa odporna na ciągłe działanie temperatury do 400°C, a okresowo do 540°C; kolor aluminiowy lub czarny, zalecana grubość na sucho do 40 µm, po utwardzeniu doskonała odporność na opary chemiczne i warunki atmosferyczne; przeznaczona do ochrony kominów, dopalaczy, pieców i wymienników ciepła; odporna na szok termiczny od 0 do 400°C; zaleca się nakładanie na powierzchnie zagruntowane Carbozinc 11 w celu poprawy zabezpieczenia w okresie przestoju lub pracy w obniżonej temperaturze i możliwości kondensacji; całkowite usieciowanie następuje w temperaturze 177-232°C.

Thermaline 4674_Karta Techniczna
Thermaline 4700

Samogruntująca nawierzchniowa modyfikowana farba silikonowa odporna na ciągłe działanie temperatury do 540°C, a okresowo do 650°C; kolor aluminiowy, zaleca się nakładanie 2 warstw po 40 µm każda lub jedną warstwę na powierzchnie zagruntowane Carbozinc 11; powłoka wytrzymuje szok termiczny od 540°C do 0°C stąd możliwość stosowania na układy wydechowe; może być nakładana bezpośrednio na stal nierdzewną; całkowite usieciowanie następuje w temperaturze 177-232°C.

Thermaline 4700_Karta Techniczna
Thermaline 4900R

Nawierzchniowa farba silikonowo-akrylowa odporna na ciągłe działanie temperatury do 180-232°C (zależnie od koloru) i okresowo do 260°C; zalecana grubość na sucho do 40 µm; doskonała odporność na opary chemiczne i wpływy atmosferyczne, szeroka gama kolorów RAL; przeznaczona do ochrony kominów, podgrzewaczy, wymienników ciepła itp.; zalecane grunty to Carbozinc 11, Carbo Weld 11 i Carboline HM-21 Grunt; odporna na szok termiczny od 204°C do 0°C.

Thermaline 4900R_Karta Techniczna