Wyroby do zabezpieczania ogniochronnego konstrukcji stalowych i żelbetowych

Nazwa produktuOpisDokumenty
Fire Film 70-60 HF

Wodorozcieńćzalna, cienkowarstwowa farba ogniochronna do ochrony przeciwogniowej wewnętrznych konstrukcji stalowych. Możliwość uzyskania odporności ogniowej do R 60.

 • Łatwe nakładanie przez rozpylenie, wałkiem lub pędzlem.
 • Dekoracyjne wykończenie
 • Zapewnia gładkie i dekoracyjne wykończenie.
 • Odpowiednie warstwy zewnętrzne są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej.
 • Niska zawartość LZO.
 • Nie zawiera azbestu.
 • Nie wymaga stosowania konkretnej warstwy gruntującej.
 • Nadaje się do użytku w miejscach o gorszej wentylacji.
 • Łatwy w naprawie – w przypadku uszkodzenia do naprawy można wykorzystać np. kit
Fire Film 70-60 HF_Karta Techniczna Fire Film BROSZURA Fire Film 70-60 HF_ETA
Fire Film 70-120

Cienkowarstwowa, wodorozcieńczalna farba ogniochronna, przeznaczona do ochrony przeciwogniowych wewnętrznych konstrukcji stalowych. Klasa odporności ogniowej do R 120.

 • Łatwe nakładanie przez rozpylenie, wałkiem lub pędzlem.
 • Dekoracyjne wykończenie
 • Zapewnia gładkie i dekoracyjne wykończenie.
 • Odpowiednie warstwy zewnętrzne są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej.
 • Niska zawartość LZO.
 • Nie zawiera azbestu.
 • Nie wymaga stosowania konkretnej warstwy gruntującej.
 • Nadaje się do użytku w miejscach o gorszej wentylacji.
 • Łatwy w naprawie – w przypadku uszkodzenia do naprawy można wykorzystać np. kit
Fire Film 70-120_Karta Techniczna Fire Film 70-120_ETA
FLAME STAL FPS

Flame Stal to farba ogniochronna na bazie modyfikowanych żywic, tiksotropowa, jednoskładnikowa. Pod wpływem wysokich temperatur Flame Stal ulega spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną, opóźniającą wzrost temperatury podłoża stalowego. Farbę nakłada się na powierzchnie uprzednio zabezpieczone przed korozją farbą podkładową lub na przygotowane do tego powierzchnie ocynkowane. System ogniochronny Flame Stal tworzy elastyczną i wytrzymałą mechanicznie ochronę , odporną na działanie wilgoci, wody kondensacyjnej oraz czynników atmosferycznych, w tym atmosfery przemysłowej Jako warstwa pęczniejąca w zestawach z odpowiednimi farbami podkładowymi i nawierzchniowymi jest stosowana do ognioochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych pracujących na zewnętrz lub wewnątrz obiektów w tym powierzchni ocynkowanych. Przed przystąpieniem do stosowania systemu należy skonsultować się z Doradcą technicznym producenta lub dystrybutora farby. Zabezpieczenia ogniochronne mogą być wykonywane tylko przez przeszkolone firmy, które otrzymały lub posiadają ważną Licencje Wykonawcy Systemu Flame Stal Fire Proof Solvent.

Kategorie agresywności korozyjnej wg PN-ISO 12944 cz. 2 od C1 do C5M. Klasa odporności ogniowej wynosi od R-15 do R-90.

Karta techniczna - Flame Stal FPS Atest higieniczny Flame Stal 2018 Flame Stal Nowelizacja 2015 broszura AT-15-9175/2015 - FLAME STAL FPS DOP Carbo-004-19-03-2015_w3 - FLAME STAL FPS FLAME STAL CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ITB 2260 W
Perlifoc

Natrysk ogniochronny na bazie gipsu i perlitu z dodatkami. Daje możliwość zabezpieczenia konstrukcji od R15 do R240. Perlifoc aplikuje się za pomocą agregatów tynkarskich przeznaczonych do pracy ciągłej z przepływową komorą mieszania zaprawy z wodą. Przeznaczony jedynie do stosowania wewnątrz obiektów. 

Karta techniczna - Natrysk PERLIFOC Katalog - Natrysk PERLIFOC ETA-12/0005 - Natrysk PERLIFOC
Pyroclad X1

Pyroclad X1- dwuskładnikowa, epoksydowa farba ogniochronna o 100%zawartości części stałych. Doskonała ochrona przed pożarem węglowodorów (ISO 834/BS-476).

Pyroclad X1_Karta Techniczna
Thermolag 3000-SP

THERMO-LAG 300-SP tworzy powłokę ogniochronną w klasie zabezpieczenia ogniowego do 4 godzin, szczególnie do zastosowań w przemyśle petrochemicznym. Zaleca się do zabezpieczenia stalowych belek, kolumn, rur, a w jednostkach pływających osłony , grodzie, pokłady dolne oraz do zabezpieczenia nt. torów kabli elektrycznych.

Thermolag 3000-SP_Karta Techniczna