Ochrona przeciwpożarowa

Konstrukcje drewniane

AITHON F4X

Wodorozcieńczalna powłoka nawierzchniowa do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz. AITHON F4X może być nakładany za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego. Zalecana dla pojedynczej warstwy: 60 g/m2 na warstwę (grubość suchej powłoki 20 mikronów, grubość mokrej powłoki 62 mikrony)