Ochrona przeciwpożarowa

Konstrukcje stalowe

FireFilm 70-60 HF

Wodorozcieńczalna farba ogniochronna

Wodna dyspersja stosowana do ogniochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych w klasie odporności ogniowej od R15 do R 60. Farba posiada doskonałe właściwości aplikacyjne. Może być stosowana wewnątrz obiektów w warunkach środowiskowych Z1, Z2 oraz oddziaływaniach korozyjnych C1,C2,C3. Posiada do wyboru kilkanaście zestawów farb podkładowych i nawierzchniowych.