Pianka ZZ 330

Piana przeciwpożarowa

Piana przeciwpożarowa ZZ 330 (wcześniej pianka ognioodporna Carboline Polska ZZ 2K NE) charakteryzuje się nie tylko znakomitymi właściwościami przeciwpożarowymi, ale przede wszystkim nieskomplikowaną obróbką. Może być używana zarówno jako uszczelnienie przejść mieszanych (EI 90) jak i uszczelnienie przejść kablowych (EI 120). 

Optymalne połączenie pomiędzy początkiem reakcji, a twardnieniem umożliwia długą, efektywną pracę dla użytkownika, jak również szybki postęp prac. Dzięki dużej lepkości użytkownik nie musi zmagać się z pianką wyciekającą spoza uszczelnienia. Po stwardnieniu, stale elastyczna struktura uszczelnienia pozwala na ponowną instalację.