Ochrona przeciwpożarowa

Rury metalowe w izolacji

Bloczek ZZ 200

Elastyczny odlew piankowy

Bloczek ZZ 200 to miękki, elastyczny odlew piankowy używany w systemie Bloczek ZZ 200 (zgodnie z ETA-10/0431), oraz jako blok wypełniający wolne przestrzenie bez instalacji przejściowych w systemie pianki ZZ 330 (zgodnie z ETA-11/0206).

 

Uszczelnienie przejść mieszanych

  • Uszczelnienie średnich i dużych przejść ze średnim lub dużym zagęszczeniem elementów przechodzących.
  • Rozmiar uszczelnienia przejścia – do 0,6m2
  • System ochrony przeciwpożarowej dla przelotów z często zmieniającymi się elementami przechodzącymi
  • Jeśli bloczek ustawiony zostanie ustawiony poprzecznie (grubość uszczelnienia 144mm) osiągnie się ochronę przeciwpożarową o klasie odporności ogniowej EI 60
  • Jeśli bloczek ustawiony zostanie wzdłużnie (grubość uszczelnienia 200mm) można uzyskać klasę odporności ogniowej EI 120 (zależnie od elementów przechodzących, jeśli to konieczne należy użyć Opaski ZZ)