Rury palne bez izolacji

Pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta I

Pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta I

Jednoskładnikowa pasta pęczniejąca do zabezpieczenia rur

Opaska Multitube

Opaska Multitube

Pęczniejąca opaska ogniochronna

Kołnierz na rury ogniochronny CarboCollar CC

Kołnierz na rury ogniochronny CarboCollar CC

Kołnierze ogniochronne

Opaska CarboWrap CW

Opaska CarboWrap CW

Opaski ogniochronne

Bloczek ZZ 200

Bloczek ZZ 200

Elastyczny odlew piankowy

Spray Gaśniczy Reynold MAX PSG

Spray Gaśniczy Reynold MAX PSG

Gaśnica domowa

Kołnierz CarboCollar CC z obudową segmentową S

Kołnierz CarboCollar CC z obudową segmentową S

Kołnierze ogniochronne

Kotwa

Kotwa

Stalowe łączniki rozporowe

Opaski na rury, kołnierze

Opaski na rury i kołnierze to wyroby, zapewniające skuteczne uszczelnienie i ochronę przed pożarem rurom palnym bez izolacji. Takie rury wymagają odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zadaniem kołnierzy i opasek na rury jest uszczelnienie przejść ogniowych na rurach palnych bez izolacji. Odpowiednio zamontowane elementy tworzą skuteczną barierę przed ogniem i dymem. W kontakcie z wysoką temperaturą, jaka powstaje podczas pożaru, kołnierze ogniochronne i opaski na rury powiększają swoją obecność poprzez pęcznienie. Pęcznienie powoduje znaczne zwiększenie odporności ogniowej elementu, tym samym zmniejszając niebezpieczeństwo podczas pożaru. W celu utrzymania w odpowiedniej pozycji zastosowano klamry spinające i uchwyty z otworami umożliwiające solidne mocowanie.

Zapraszamy do poznania szczegółowej specyfikacji produktów znajdujących się w tej kategorii. W przypadku pytań, prosimy o kontakt.