Ochrona przeciwpożarowa

Rury palne bez izolacji

Bloczek ZZ 200

Elastyczny odlew piankowy

Bloczek ZZ 200 to miękki, elastyczny odlew piankowy używany w systemie Bloczek ZZ 200 (zgodnie z ETA-10/0431), oraz jako blok wypełniający wolne przestrzenie bez instalacji przejściowych w systemie pianki ZZ 330 (zgodnie z ETA-11/0206).

 

Uszczelnienie przejść mieszanych

  • Uszczelnienie średnich i dużych przejść ze średnim lub dużym zagęszczeniem elementów przechodzących.
  • Rozmiar uszczelnienia przejścia – do 0,6m2
  • System ochrony przeciwpożarowej dla przelotów z często zmieniającymi się elementami przechodzącymi
  • Jeśli bloczek ustawiony zostanie ustawiony poprzecznie (grubość uszczelnienia 144mm) osiągnie się ochronę przeciwpożarową o klasie odporności ogniowej EI 60
  • Jeśli bloczek ustawiony zostanie wzdłużnie (grubość uszczelnienia 200mm) można uzyskać klasę odporności ogniowej EI 120 (zależnie od elementów przechodzących, jeśli to konieczne należy użyć Opaski ZZ)

 

 

Rury palne bez izolacji

Rury palne bez izolacji wymagają odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego. W naszej ofercie znajdą Państwo szereg produktów, za pomocą których uda się wykonać skuteczne uszczelnienia i ochronę przed pożarem. Wśród dostępnych wyrobów zabezpieczających rury palne bez izolacji znajdują się między innymi kołnierze na rury, opaski na rury oraz pasty ogniochronne.

Kołnierze i opaski na rury

Kołnierz i opaska na rury to produkty, których zadaniem jest uszczelnienie przejść ogniowych na rurach palnych bez izolacji. Odpowiednio zamontowane tworzą barierę dla ognia i dymu. W kontakcie z wysoką temperaturą kołnierze i opaski ogniochronne powiększają swoją objętość poprzez pęcznienie. Znacznie zwiększają odporność ogniową, tym samym zmniejszając niebezpieczeństwo podczas pożaru. W celu utrzymania w odpowiedniej pozycji zastosowano klamry spinające i uchwyty z otworami umożliwiające solidne mocowanie. Dostępne w różnych rodzajach.

Pasta ogniochronna

Pasta ogniochronna to produkt przeznaczony do zabezpieczania rur palnych bez izolacji umieszczonych w stropach lub ścianach oraz rur o niewielkich średnicach. Pasta pęczniejąca do zabezpieczania rur w kontakcie z wysoką temperaturą staje się gęstą pianą, wyróżniającą się wysokim poziomem termoizolacji. Sprawia, że ewentualne szczeliny zostają wypełnione, tym samym uniemożliwiając dalszy przepływ ognia.