Ochrona przeciwpożarowa

Rury palne bez izolacji

Pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta I

Jednoskładnikowa pasta pęczniejąca do zabezpieczenia rur

Pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta I to jednoskładnikowa pasta pęczniejąca, która w warunkach pożaru pęcznieje, tworząc na zabezpieczonej powierzchni spienioną ogniochronną warstwę termoizolacyjną. Pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta jest wodną dyspersją żywicy syntetycznej przeznaczoną do ogniochronnego zabezpieczania rur stalowych lub żeliwnych bez izolacji, przechodzących przez przegrody ognioodporne, stropy lub ściany oraz do uszczelniania rur palnych o małych średnicach do 40 mm.