Ochrona przeciwpożarowa

Rury palne w izolacji

Bloczek ZZ 200

Elastyczny odlew piankowy

Bloczek ZZ 200 to miękki, elastyczny odlew piankowy używany w systemie Bloczek ZZ 200 (zgodnie z ETA-10/0431), oraz jako blok wypełniający wolne przestrzenie bez instalacji przejściowych w systemie pianki ZZ 330 (zgodnie z ETA-11/0206).

 

Uszczelnienie przejść mieszanych

  • Uszczelnienie średnich i dużych przejść ze średnim lub dużym zagęszczeniem elementów przechodzących.
  • Rozmiar uszczelnienia przejścia – do 0,6m2
  • System ochrony przeciwpożarowej dla przelotów z często zmieniającymi się elementami przechodzącymi
  • Jeśli bloczek ustawiony zostanie ustawiony poprzecznie (grubość uszczelnienia 144mm) osiągnie się ochronę przeciwpożarową o klasie odporności ogniowej EI 60
  • Jeśli bloczek ustawiony zostanie wzdłużnie (grubość uszczelnienia 200mm) można uzyskać klasę odporności ogniowej EI 120 (zależnie od elementów przechodzących, jeśli to konieczne należy użyć Opaski ZZ)

 

 

Rury palne w izolacji

Rury palne w izolacji muszą spełniać ściśle określone kryteria szczelności. Z punktu widzenia bezpieczeństwa – izolacja ogniowa to niezwykle istotny etap budowy każdego obiektu. W związku z tym, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich środków. Firma Carboline Polska oferuje produkty, dzięki którym z łatwością uda się zabezpieczyć każdą rurę palną w izolacji. Posiadamy między innymi ogniochronne opaski pęczniejące, jednoskładnikowe pasty oraz elastyczne odlewy piankowe. W zależności od potrzeb oraz istniejących warunków potrzebne będą różne rodzaje produktów. Nasi pracownicy z przyjemnością podpowiedzą, jaki produkt sprawdzi się u Państwa najlepiej.

Szeroka oferta produktów izolacyjnych

Poza zabezpieczeniem do rur palnych w izolacji, w swojej ofercie posiadamy także produkty przeznaczone do zabezpieczenia rur palnych bez izolacji, w tym między innymi pasty ogniochronne. Szeroka oferta to odpowiedź na zróżnicowane potrzeby i wymagania naszych klientów. Dzięki naszej ofercie mogą Państwo stworzyć zabezpieczenia wszystkich rodzajów rur, tym samym zapewniając większe bezpieczeństwo, zarówno pod względem wytrzymałości obiektu budowlanego, jak i ochrony znajdujących się w nim osób. Zachęcamy do sprawdzenia dostępnego asortymentu oraz wprowadzenia niezbędnych rozwiązań.