Ochrona przeciwpożarowa

Rury palne w izolacji

Kołnierz CarboCollar CC

Kołnierze ogniochronne

Opis produktu:

Kołnierze ogniochronne CarboCollar CC składają się z zewnętrznej osłony wykonanej z nierdzewnej blachy stalowej oraz jednego lub kilku wkładów z materiału pęczniejącego, które w warunkach pożaru zwiększa swoją objętość. Stalowa osłona wyposażona jest w klamrę, służącą do spinania kołnierza i stabilizowania go na rurze oraz w uchwyty montażowe z otworami przez które przeprowadzane są łączniki rozporowe, mocujące kołnierz do przegrody.

 

Klasa odporności ogniowej EI 120.