Ochrona przeciwpożarowa

Rury palne w izolacji

Kołnierz na rury ogniochronny CarboCollar CC

Kołnierze ogniochronne

Ogniochronny kołnierz na rury CarboCillar CC przeznaczony jest do wykonywania uszczelnień ogniochronnych przejść instalacyjnych przez ściany lub stropy, przez które przechodzą rury o średnicy ≤ 400 mm z tworzyw sztucznych, miedzi czy stali. Kołnierze składają się z zewnętrznej osłony, która wykonana jest z nierdzewnej blachy stalowej oraz z jednego lub kilku wkładów z materiału pęczniejącego. Materiał ten, w razie pożaru, zwiększa swoją objętość, zapewniając ochronę przeciwogniową rurom umieszczonym w kołnierzu. Stalowa osłona kołnierza jest wyposażona w klamrę, służącą do spinania i stabilizowania go na rurze, a także w uchwyty montażowe z otworami, przez które przeprowadza się łączniki rozporowe mocujące kołnierz w przegrodzie. Klasa odporności ogniowej kołnierza na rury CarboCollar CC – EI120.