Ochrona przeciwpożarowa

Rury palne w izolacji

Opaski PYROPLEX PPW4

Opaska ogniochronna

Opis produktu:

Opaski ogniochronne PYROPLEX PPW4 składają się z torebki zewnętrznej, wykonanej z folii PCV oraz z wypełnienia w postaci jednego lub kilku wkładów z materiału pęczniejącego.

Przeznaczenie:

Opaski ogniochronne PYROPLEX PPW4 przeznaczone są do wykonywania ogniochronnych uszczelnień przejść instalacyjnych przez ściany lub stropy przez które przechodzą pojedyncze rury z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC) o średnicy ≤ 160 mm.

Grubości przegrody przez które przeprowadza się instalacje powinny być nie mniejsze niż:

  • 150mm – ściany z betonu, betonu zbrojonego, betonu komórkowego, cegły pełnej, dziurawki lub kratówki – opaskę montujemy wewnątrz ściany, umieszczoną w środku jej przekroju,
  • 150mm – stropy z betonu lub betonu zbrojonego – opaskę montujemy wewnątrz stropu, w odległości 10mm od jego spodu.