Ochrona przeciwpożarowa

Uszczelki drzwiowe i kratki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne Pyrok

Ogniochronne kratki pęczniejące EI 120

Kratki wentylacyjne Pyrok to ogniochronne kratki pęczniejące, które w przypadku wybuchu pożaru uniemożliwiają przedostawanie się dymu oraz ognia przez kratkę. Kratownice, czyli tzw. grille w kratkach wentylacyjnych Pyrok wykonane są z na bazie uwodnionego krzemianu sodowego. Materiał ten, pod wpływem wysokiej temperatury pęcznieje aż do całkowitego momentu zablokowania otworów wentylacyjnych. Powstała piana zamyka przepływ powietrza i izoluje przepływ ciepła. W warunkach normalnego użytkowania, przepływ powietrza przez kratkę wentylacyjną Pyrok nie jest blokowany. Klasa odporności ogniowej kratek Pyrok wynosi do EL 120.