Ochrona przeciwpożarowa

Uszczelki drzwiowe i kratki wentylacyjne

Kratki Wentylacyjne PYROK

Ogniochronne kratki pęczniejące EI 120

Kratownice (grille) w Ogniochronnych Kratkach Wentylacyjnych PYROK są wykonane na bazie uwodnionego krzemianu sodowego. Materiał pod wpływem wysokiej temperatury pożaru pęcznieje, aż do momentu zupełnego zablokowania otworów wentylacyjnych, co uniemożliwia przejście dymu oraz ognia przez kratkę.
W wyniku reakcji na działanie wysokiej temperatury – w szczelinach kratki powstaje piana, która zamyka przepływ powietrza i dymu oraz izoluje przepływ ciepła. Spęczniały wkład jest niepalny. W normalnych warunkach użytkowania, przepływ (wentylacja) powietrza przez Ogniochronne Kratki Wentylacyjne PYROK nie jest blokowany.