top of page

  >>  PRODUKTY  >>  MASY I PASTY OGNIOCHRONNE  >>  FLAME CABEL PASTA I  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana sztywna o grubości min.150 mm
2 - rura z tworzywa sztucznego o średnicy “D” i grubości ścianki rury “t”
3 - wełna mineralna o gęstości 50 kg/m3 i grubości w = min. 15 mm
4 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta I, o grubości min. 4 mm
5 - przestrzeń między wełną mineralną a konstrukcją przegrody 
     wypełniona zaprawą cementową, o grubości max. 17,5 mm

1 - strop o grubości min. 150 mm
2 - rura z tworzywa sztucznego o średnicy “D” i grubości ścianki rury “t”
3 - wełna mineralna, o gęstości 50 kg/m3, szerokości max. w = 15 mm
4 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta I, o grubości min. 5 mm
5 - przestrzeń między wełną mineralną a konstrukcją przegrody 
     wypełniona zaprawą cementową, o grubości max. 17,5 mm

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań pasty Flame Cabel Pasta I podane są w ETA-16/0732

Wypełnij przestrzeń między rurą a przegrodą wełną mineralną o gęstości minimum 50kg/m3 pozostawiając 5 mm miejsca od czoła przegrody