>>  PRODUKTY  >>  PRODUKTY ZZ  >>  PIANKA ZZ 330

PIANKA ZZ 330

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE PRODUKT

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

 • Europejska Aprobata Techniczna: ETA-10/0431

 • Certyfikat Zgodności CE: 0761-CPD-0265  0761-CPD-0302

 • Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych: DoP ZZ-12-07

 • Klasa odporności ogniowej: do EI 120

 • Reakcja na ogień: E

 • Kolor: brązowo-czerwony

 • Klasa środowiska: Z1

 • Zakres temperatury przechowywania: od +5°C do +30°C

 • Okres trwałości do aplikacji: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym pojemniku

 • Teoretyczna wydajność z opakowania 380 ml: 2,1 dm3 utwardzonej masy

 • Opakowanie handlowe: kartusz 380 ml

Pianka ZZ 300 to poliuretanowy ogniochronnych uszczelniacz, stosowany w zestawie ZZ M20 (ETA-10/0431) wraz z innymi składnikami zestawu lub samodzielnie, który jest przeznaczony do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych w przejściach kombinowanych umieszczonych w ścianie lub stropie. Pianka jest konfekcjonowana w plastikowych kartuszach wraz ze stożkowym aplikatorem. Po wyciśnięciu z kartusza w postaci płynnej zwiększa swoją objętość a po związaniu stanowi utwardzoną elastyczną piankę, która daje się obrabiać nożem. Pianka jest wyrobem pęczniejącym pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury.

Pianka ZZ 330 jest przeznaczona do zabezpieczenia ogniochronnego przejścia mieszanego lub pojedynczego w celu tymczasowej lub trwałej odporności ogniowej elastycznych konstrukcji ściennych, sztywnych konstrukcji ściennych i sztywnych konstrukcji stropowych, w których znajdują się otwory, przez które przechodzą różne kable, przewody/ rury, rury metalowe, rury z tworzyw sztucznych (perforowane lub nieperforowane stalowe korytka kablowe i drabiny stalowe). Pianka może być stosowana łącznie z innymi produktami wchodzącymi w skład zestawu ZZ-M20 – bloczki poliuretanowe, grubość zabezpieczenia ogniochronnego przejścia musi wynosić minimum 144 mm lub 200 mm (w zależności od klasy odporności ogniowej). Zalecane dla przejść kombinowanych maksymalne wielkości otworu w ścianach lub stropach zależą od rodzaju przegrody , odległości podparcia elementów , wysokości uszczelnienia, i wynoszą do 1000x600 mm, lecz są możliwe inne wymiary które należy dobrać wg wskazówek ETA-10/0431.W przejściach mogą znajdować się następujące elementy bez dodatkowej izolacji lub z dodatkową izolacją. Charakterystyka elementów dodatkowych. Otuliny rur preizolowanych otuliny rur preizolowanych, zgodne z normą EN 14303, wykonane z wełny kamiennej klasy A2L-s1, d0 lub A1L, zgodnie z normą EN 13501-1, o gęstość min. 90 kg/m3, temp. topnienia > 1000°C wg DIN 4102-17.

AF/Armaflex Izolacja z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) w komórkach zamkniętych, w postaci taśm z elementem samoprzylepnym, z klasyfikacją BL-s3, d0 - w tym „Armaflex 520”AF/Armaflex (taśma samoprzylepna AF/Armaflex). Izolacja z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) w komórkach zamkniętych, w postaci taśm z elementem samoprzylepnym z klasyfikacją B-s3, d0. Armaflex 520 Klej na bazie polichlorenu, pozbawiony składników aromatycznych (specjalny klej do łączenia wszystkich elastycznych materiałów izolacyjnych Armaflex za wyjątkiem materiału HT/Armaflex). FOAMGLAS®-PSH Prefabrykowane otuliny rur zgodne z EN-14305 ze szkła piankowego o klasie A1L zgodnie z EN 13501-1.

BETON bez cieniapng.png
 
STROP
szerokość od 150 mm
ŻELBET
CEGŁA bez cienia.png
 
SCIANA SZTYWNA
szerokość od 200 mm
GAZOBETON, BETON, CEGŁA, INNE WYROBY CERAMICZNE
Piktogram Ytong.png
 
SCIANA SZTYWNA
szerokość od 200 mm
GAZOBETON, BETON, CEGŁA, INNE WYROBY CERAMICZNE
Regips bez cienia.png
 
SCIANA PODATNA
szerokość od 200 mm
ŚCIANKA G-K

Przykłady zastosowania technicznego wyrobu:

Zastosowanie:

Przeznaczenie:

Opis techniczny: