>>  PRODUKTY  >>  PRODUKTY ZZ  >>  PIANKA ZZ 330  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana o grubości B ≥ 200 mm
2 - kable, wiązki kabli w rurkach lub bez (max. wypełnienie otworu do 60%  
     pola powierzchni)
3 - rury metalowe preizolowane
4 - plastikowe rurki z kablami lub bez
5 - wypełnienie pianką ZZ 330

Umieść rurkę z kablami w otworze. 

UWAGA: średnica otworu montażowego powinna wynosić min. 130% średnicy rury
Przestrzeń pomiędzy przegrodą a rurką wypełnij Pianką ZZ
Obetnij nożykiem wystające pozostałości Pianki ZZ. Możesz je wykorzystać przy budowie kolejnego przejścia
Przestrzeń pomiędzy rurą a przegrodą musi być wypełniona w całości
Oznakuj wykonane przejście załączoną metryczką, zaznacz na niej Pianka ZZ, wpisz datę i nazwę wykonawcy
Umieść rury w otworze
Pustą przestrzeń pomiędzy przegrodą a rurami wypełnij Pianką ZZ
Obetnij nożykiem wystające pozostałości Pianki ZZ. Możesz je wykorzystać przy budowie kolejnego przejścia
Przestrzeń pomiędzy wiązką rur a przegrodą musi być wypełniona w całości
Oznakuj wykonane przejście załączoną metryczką, zaznacz na niej Pianka ZZ, wpisz datę i nazwę wykonawcy
Umieść kable w otworze. 

UWAGA: średnica otworu montażowego powinna wynosić min. 130% średnicy wiązki